s

پنومونيه(Pneumonia)

دسته بندی : میکروبشناسی عمومی,

پنوموکوک به صورت دیپلوکوک(کوکسی های دو تایی) می باشد که ممکن است شعله شمعی یا سر نیزه ای باشد. کلنی آن در ترکیباتی مثل صابون ، صفرا نیز حل می شود.

این باکتری در رده بندی لانسفید جای ندارد. در مجرای تنفسی بعضی از افراد به صورت فلور نرمال وجود دارد، همولیزآلفا دارد ،این باکتری حساس به ترکیب اپتوچین می باشد ( اتیل هیدرو کوپرئین هیدرو کلرید ) . قادر به تخمیر اینولین می باشد . کپسول پلی ساکاریدی دارد ،که با آزمایش تورم کپسولی زیر میکروسکوپ مشخص است .

بیماری زائی:

در سابـقة مبتلایان به مننژیت ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، غالباً‌ عفونت پنوموکوکی از قبیل: پنومونی، اوتیت مدیا، ماستوئیدیت، سینوزیت و اندوکاردیت وجود دارد. عفونت‌جدی ناشی ازS.P معمـولاً در موارد خاص مثل برداشتن طحال یا Asplenia، مولتیپل میلوما، هیپوگاماگلوبولینمی، الکلیسم، سوء تغذیه، بیماری مزمن کبدی یا کلیوی، بدخیمی و دیابت ملیتوس، ایجاد می‌شود. در بیماران با شکستگی قاعده جمجمه و نشت مایع CSF، شایعترین علت ایجاد مننژیت بشمار می‌رود؛ همچنین بدنبال ایجاد فیستول بین ساب آراکنوئید و حفره بینی، سینوس پارانازال یا گوش میانی نیز می‌تواند در این گروه از بیماران، مننژیت راجعه ایجاد نماید.
استرپتوکوک پنومونیه، شایعترین عامل اتیولوژیک مننژیت باکتریال در آمریکا است.

علائم :

بیماری مننژیت چرکی معمولا یک بیماری حاد با سیر پیشرفت بسیار سریع می باشد که در بعضی موارد مانند مننژیت های مننگوکوکی می تواند در عرض 24 ساعت بیمار را به طرف شوک و کما و در نهایت مرگ پیش ببرد و در موارد دیگر سرعت سیر بیماری در عرض چند روز وخیم می شود. علائم بیماری شامل یک سری علائم غیر اختصاصی شامل تب (معمولا تب با درجه بالا)، بی قراری و تحریک پذیری، بی اشتهایی، استفراغ های مکرر و مقاوم، سردرد و سرگیجه و یک سری علائم اختصاصی شامل سفتی گردن، درد پشت و کمر، برجسته شدن ملاج شیرخوار، فلج اعصاب مغزی به خصوص فلج ناگهانی در ناحیه چشم و صورت و در نهایت تشنج می باشد. تشنج در حدود

واکسن های مورد استفاده :

با معرفی واکسنهای مخلوط بر علیه 7 سویه مقام و معمول استرپتوکوکوس پنومونیه که باعث بیماریهای تهاجمی در کودکان می شود .انتظار میرود که میزان بیماریهای تهاجمی پنوموکوکی همراه با مننژیتیدیس در کشورهیی که تحت برنامه ی جهانی ایمنی سازی هستند کاهش یابد. تحقیقات در حال حاضر بر روی پیشترفت واکسن های مننگوکوکی با میزان بالای ایمنی بر علیه سروگروپ های شایع جهانی شامل سویه های گروه b متمرکز شده است. بیشترین موارد مننژیتیدیس باکتریی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مربوط به گروه b استرپتوکوکی استکه بیشتر این موارد مربوط به sub type III سویه هاست و بیماری معمولا هفته اول تولد بچه بروز می کند. در نوزادان و بچه های کوچک نیسریا مننژیتیدیس. هموفیلوس آنفولانزا . استرپتوکوکوس پنومونیه تیپ b معمول ترین پاتوژن های مننگوکوکی هستند بچه های بالای 5 سال و بالغین اغلب توسط نیسریا مننژیتیدیس. استرپتوکوکوس پنومونیه بیمار میشوند.

عفونت های ناشی از آن پنومنی ، اووتیت (عفونت گوش میانه ) ،سینوزیت تقریبا همه سویه های پنوموکوکی مقاوم به پنی سیلین که باعث مننژیتیدیس می شوند متعلق به سروتیپ های 6 .9. 14 و23 هستند .

واکسن های مخلوط پنوموکوکال جدیدی اخیراً مورد آزمایش قرار گرفته اند و یکی از آنها در چندین کشور مورد استفاده قرار می کیرد. واکسن های مخلوط پنوموکوکال کاهش حامل نازوفارنکس پنوموکوکوس سروتیپ های واکسن را نشان می دهد. اما از جهت دیگر افزایش حامل سروتیپ های غیر واکسنی را بدنبال دارد.

واکسن پنوموکوک 23 ظرفیتی، برای جلوگیری از بیماریهای پنوموکوکی در بعضی از گروه‌های پرخطر شامل:‌ افراد 65 ساله و بیشتر؛ افراد 2 تا 64 ساله دارای بیماریهای مزمن قلبی ریوی و یا ریوی مزمن، دیابت، الکلسیم، کبدی، نشت CSF؛ افراد بدون طحال (نقص عملکرد یا آناتومیک)؛ افراد دچار نقص ایمنی ناشی از عفونت HIV و بدخیمی‌های عمومی یا خون، نارسایی مزمن کلیه، سندرم نفروتیک؛ افراد تحت کموتراپی و دریافت‌کنندگان عضو یا پیوند مغز استخوان، تجویز می‌شود. اثربخشی این واکسن در پیشگیری از مننژیت پنوموکوکی، اثبات نشده است و در مورد اثربخشی‌ آن در شیرخواران و کودکان کم‌سن نیز هنوز مطالعات کافی، انجام نگردیده است.

درمان:

نتیجه محیط های CSF مثبت در بیمارانی که قبلا با آنتی بیوتیک درمان شده اند از 70-80 درصد کوارد به 50 درصد کاهش می یابد ,اگر چه تعقیر در نمونه های عفونی CSF اغلب بدون علامت است .در بیمارانی که تحت درمان های ضد میکروبی موثری قبل از اولین نمونه گیری از CSF قرار گرفته اند یافته های CSF ممکن است که تعقیر کرده باشد .اما همچنان نشان دهنده مننژتیدیس باکتریایی خواهد بود.

در روز دوم درمان شمارش لوکوسیت ها ممکن است که بیشتر از زمان تشخیص باشد ,بعد از آن شمار آنها کاهش می یابد و لنفوسیت ها ممکن است که در روز پنجم یا بعد از آن افزایش یابند. اسمیر gram-stained , و کشت ممکن است در بیماران از پیش تعیین شده منفی باشد ,غلظت گلوکز و پروتئین به طور معمول برای چندمین روز علی رغم درمان های موثر در زسب غیر عادی باقی خواهد ماند.

با درمان های حمایت کننده و آنتی میکروبی کافی و پیشترفته میزان زنده ماندن بیماران بسیار عالی شده است ,به خصوص در نوزادان و کودکان که میزان مرگ و میر آنها به زیر 10 درصد گاهش یافته و برای مننزیتیدیس مننگوکوکی کمتر از 5 درصد شده است,با این وجود میزان عوارض طولانی مدت بیماری علی رغم پیشترفت در درمان کاهش نیافته است .میزان ناهنجریهای باقیمانده در افراد بالغ و بچه ها بعد از مننزیتیدیس در حدود 15 درصد است. نوزادان و بچه هایی که از مننزیتیدیس باکتریایی جان سالم بدر میبرند احتمال می رود که مبتلا به صرع ,اختلالات شنیداری, یادگیری و رفتاری و هوش کمتری نسبت به همسالان سالم خود داشته باشند .

تک درمانی با سفو تاکسیم یا سفتریا کسون معمولا بخشی از درمان برای نوزادان ,کودکان و اغلب بزرگسالان است . و این به دلیل فعالیت فوق العاده ی این داروها بر علیه پاتوژن های مننژیتی، معمول ایمنی بسیار بالای انها و توانایی بالایشان در استریل کردن محیط های CSF می باشد. برای مننژیت های مننگوکوکال یک دوره درمانی کوتاه با کلرامفنیکول در گشورهای آفریقایی نتایج رضایت بخشی داشته است. یکی از دلایل استفاده از نسل سوم سفالسپرین ها در درمان مننژیتیدیس مقاومت 20 الی 45 درصد استرپتو کوکوس پتومونیا به پنی سیلین است.

چندین کشور اروپایی اخیراً برنامه را برای واکسناسیون برعلیه گروه C بیماری مننگوکوکال با یک واکسن مخلوط جدید شروع کرده اند. درسال 2000، واکسن مخلوط جدیدی که بر علیه 7 سویه پنوموکوکی شایع که باعث ایجاد بیماری در آمریکا می شدند برای یک استفده معمول در نوزادان از سن 2 ماهگی آغاز شد. سه دوز از این واکسن در دو،چهار و شش ماهگی تزریق شد که باعث کاهش بیش از 90 درصدی در عفونت های پنوموکوکال معمول همچون منژیتیدیس و sepsis شد. واکسن های استرپتوکوکی گروه b مخلوط باعث ایجاد ایمنی در زنان باردار می شود و می توانند برای جلوگیری از ایجاد عفونت در نوزادان تازه متولد شده موثر باشند.

تشخیص زودهنگام مننژیتیدیس باکتریایی:

نمونه های CSF، بدست آمده از طریق لامبرپانچر و یا شانتهای CSF برای تستهای شیمیایی و میکروبیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. Gram stained با نمونه sytocentrifuge انجام می شود. نمونه های CSF بلاد آگار، شکلات آگار و براس غنی شده انکوبه می شوند.

پنومونی در اطفال
شايعترين اتيولوژی پنومونی درکودکان عفونتهای ويروسی است . عفونتهای باکتريايی 30-10 % پنومونی های اطفال راشامل می شوند . ميکرو ارگانيسم ها ازراه انتشار خونی يا گسترش موضعی ازسيستم برونشيال به طرف پايين ، به ريه می رسند .

عفونتهای تنفسی ويروسی اغلب پيش درآمد عفونتهای باکتريايی می باشد. شير خواران 1تا 3 ماهه اغلب به پنومونی بدون تب مبتلا می شوند ، که اکثرا" ناشی از عوامل مادرزادی يا کسب شده از محيط می باشند ، نظير اوره پلاسما اوره ليتيکوم ، کلاميديا تراکو ماتيس ، سيتو مگالو ويروس ، پنوموسيستيس کارينی ، RSV ويروس آنفلوانزا ، پارا انفلوانزا ازعلل شايع پنومونی ويروسی هستند . آدنو ويروس و سرخک می توانند سبب بيماری شديد شوند . استرپتوکوک پنومونيه شايعترين علت پنومونی باکتريال است . استافيلوکوک اورئوس ازعلل نادر پنومونی در شيرخواران است ولی پنومونی آن با امپيم ، پنوماتوسل ، نارسايی تنفسی و حال عمومی وخيم همراه است . پنومونی در کودکان مبتلا به فيبروز کيستيک غالبا" به علت استافيلوکوک اورئوس ( درشيرخوارگی ) ، سودو موناس آئرو زينا يا بور خولدريا سپاسيا ( دربچه های بزرگتر ) است .
انديکاسيون بستری در پنومونی در کودکان

ديسترس تنفسی متوسط يا شديد
عدم پاسخ به آنتی بيوتيک های خوراکی
عدم توانايی در مصرف خوراکی آنتی بيوتيک ها در منزل به علت استفراغ يا عدم مصرف صحيح
تراکم لوبر در بيش از يک لوب
ضعف ايمنی
آمپيم
آبسه يا پنوماتوسل
وجود بيماری زمينه ای قلبی – ريوی( مانند ديسپلازی برونکو پولمونر يا هيپرتانسيون)

نکته : پنومونی در کودکان 5 تا 10 ساله به علت مايکو پلاسما پنومونيه يا استرپتوکوک پنومونيه ايجاد می گردد وبا اريترومايسين يا کلاريترو مايسين درمان می گردد .

پيش آگهی : کودکانی که به پنومونی مبتلا می گردند ، اغلب سريع و به طور کامل بهبود

می يابند و يافته های CXR در عرض 8-6 هفته به وضعيت طبيعی باز می گردند .

نکته : اگر پنومونی بيشتر از يک ماه ادامه يابد يا عود نمايد ، احتمالا بيماری زمينه ای وجود دارد لذا در اين بيماران بايد آزمون توبر کولين ، اندازه گيری کلر در عرق ، اندازه گيری ايمونو گلوبين های سرم و زيرگروههای IgG ، برونکوسکوپی و بلع باريوم انجام شود.


برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | سه شنبه 22 اسفند 1391 - 19:52 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر