s

سیستم کمپلمان

دسته بندی : ایمنی شناسی پزشکی,
آنتی بادی ها به تنهایی نمی تواند میکروارگانیسم ها را از بین ببرند. آنها برای نابود کردن میکروارگانیسم خارجی آنها را نشاندار می کنند. برخی از این روش ها مانند اپسونیزاسیون پیشتر توضیح داده شد. در این فصل در مورد سیتم کمپلمان توضیحاتی ارائه می گردد. کمپلمان یک ترکیب چند واحدی و یک سیستم پیچیده بیوشیمیای می باشد که به طور کوولان با انواع پروتئين هاي  سطح میکروب اتصال می یابد. پروتئینهای کمپلمان می توانند موجود بیگانه را نابود کنند. سیستم کمپلمان می تواند به وسیله حضور آنتی بادی ها یا ساختار کربوهیدراتها بر روی سطح موجود زنده فعال شود. بنابر اين سيستم كمپلمان مي تواند از طريق شناخت كربوهيدراتهاي خارجي و به وسيله شكل گيري آنتي بادي ها وسيله اي براي ايمني طبيعي باشد. سيستم كمپلمان يك بخش ضروري سيستم دفاعي بدن مي باشد ولي بايستي دقيقا تنظيم شود و از اين رو عدم كنترل فعاليت آن ممكن است منجر به ایجاد سلولهای حجیم یا نابودی آنها می گردد.

تركيبات كمپلمان:

  پروتئين هاي كه سيستم كمپلمان را تشكيل مي دهند از لحاظ عددي با پيشوند C  مشخص مي شوند( براي مثال C1 , C2, C3)) و يا اينكه به وسيله حروف الفبا مشخص مي شوند. آنها در  حدود 19 تركيب هستند و همگي پروتئين هاي سرمي هستند كه روي هم 10 درصد بخش گلوبولين سرم را تشكيل مي دهند. وزن مولكولي تركيبات كمپلمان  بين 24 كيلو دالتن براي فاكتور D تا 460 كيلو دالتن براي فاكتور C1q متغير است. غلظت فاكتور C2  در سرم انساني بين 20 ميلي گرم در ميلي ليتر و براي فاكتور C3 1300 ميلي گرم در ميلي ليتر متغير مي باشد( جدول 16). پروتئين هاي كمپلمان در مناطق مختلفي در ميان بدن سنتز مي شوند. پروتئين هاي C3,C6,C8  و B در كبد ساخته مي شوند، در حاليكه پروتئين هاي C2 و C3 و  C4 و  C5 و  B و  D و P و I به وسيله ماكروفاژها سنتز مي شوند. نوتروفيلها مقادير بسيار زيادي از C6 و C7 را ذخيره مي كنند. به اين ترتيب اين تركيبات در جايگاههاي عفوني كه محل تجمع نوتروفيلها و ماكروفاژها مي باشد براي دفاع از بدن قابل دسترس مي باشد. ژنهايي كه بر روي MHC كلاس II قرار دارند پروتئين هاي B و ‍C4 و  C2   را كد مي كنند.  

 

مسير كلاسيك كمپلمان:

  سيستم كمپلمان مي تواند به وسيله چندين مسیر متفاوت فعال شود. بهترين نوع تشخيص داده شده آن مسير كلاسيك نام دارد( شكل 16 – 1) و هنگامي فعال مي شود كه آنتي بادي ها به آنتي ژن متصل شوند. در اتصال آنتي بادي به آنتي ژن آنتي بادي ها خصوصيات جديدي حاصل مي كنند كه اين فعاليت هاي بيولوژيكي جديد در آنها نتيجه تغيير در ناحيه FC مي باشد. در حالت عادي ناحيه Fab به منزله يك پوشش براي اين ناحيه مي باشد. هنگامي كه آنتي بادي به آنتي ژن اتصال مي يابد شكل مولكولي آنتی بادی تغيير كرده و ناحيه FC آنها نمايان مي گردد. جايگاههاي روي ناحيه FC فعال شده و براي اجراي وظايف بيولوژيكي قابل دسترس مي باشند. دومين مكانيسم تغيير فعاليت آنتي ژنهاي متصل به آنتي بادي، افزايش غلظت مي باشد. بنا براین يك مولكول ايمونوگلوبوليني منفرد ممكن است خود قادر به آغاز كردن واكنش نباشد و هنگامي كه چندين مولكول ايمونوگلوبوليني به ميكروارگانيسم ها متصل شده و چندين ناحيه FC را ايجاد ميکنند اين واكنش هاي متوالي آغاز مي گردد. اولين تركيب مسير كلاسيك كمپلمان C1 مي باشد كه شامل سه  پروتئين جداگانه (C1r و1q  C و C1s) مي باشد كه به وسيله باند هاي كلسيم به يكديگر متصل شده اند. C1q  از 6 رشته نخ مانند تشكيل شده كه به وسيله ميكروسكوپ الكتروني مشاهده مي شود. هنگامي كه دو رشته انتهايي C1 با دومين CH2 ايمونوگلوبوليني باند مي شوند پروتئين C1q فعال مي شود. 4 مولكول C1q و  C1s ( از هر كدام دو رشته ) ساختار جداگانه اي را تشكيل مي دهند كه ما بين رشته هاي C1q  قرار گرفته اند. پروتئينی که مهار كننده 1q  C ( C1 – INH) نامیده می شود رشته هاي C1r و C1r را از تركيب فعال كمپلكس C1 حذف مي كند.  اين مهار شدگي به وسیله آنتي بادي هايي كه به آنتي ژن متصل شده اند غالب مي شود. در نتيجه تغييرات C1r جايگاههاي پروتئوليتيكي فعال شده  و  باند هاي  پپتيدي در C1s به مولكولهايي با فرم فعال آنزيمي شكسته مي شوند. آنتی ژن متصل شده به Ig M و یا Ig G می تواند پروتئین C1  را فعال کند. ساختار چند گانه I g M به راحتی دو جایگاه فعال را برای کمپلمان فراهم می کند. دو مولکول Ig G برای اینکه همین اثر را داشته باشند بایستی بسیار نزدیک یکدیگر قرار بگیرند. بنابر این Ig G  نسبت به Ig M در فعال سازی سیستم کمپلمان سهم کمتری را دارا می باشد. همچنین C1 می تواند مستقیما به وسیله  پروتئین های ویروسی و یا باکتری هایی مانند klebsiella pneumonia و  Escherichiacoli فعال شود. اگرچه  تعداد ترکیبات کمپلمان زیاد می باشد ولی آنها معمولا به همان تعداد عمل نمی کنند. C1s فعال شده بر روی C4 اثر کرده و آن را به C4a ( قطعه کوچکتر ) و C4b   قطعه بزرگتر تبدیل می کند. قطعه C4 جدا شده ( فرم فعال ) در مجاورت باندهای تیواستر C4b  گروه های کربو نیل را ایجاد می کند که به صورت کوولان و برگشت پذیری با مولکولهای C4b نزدیک سطح سلول تماس دارد( شکل 16 – 3). C2  گلیکوپروتئینی می باشد که با C4b ترکیب شده و C4b2 را به وجود می آورد. C1s فعال شده به دو مولکول C( C2a و C2b  ) تقسیم شده و پپتید کوچک C2a ترکیبی به نام C4b2b را تولید می کند. C1s  نمی تواند بر روی C2 محلول عمل کند. C2 تا قبل از اینکه بتواند C4 را بشکند بایستی به C4 متصل شود. این ترکیب substrate modulation نامیده می شود و در چندین نقطه از آبشار کمپلمان اتفاق می افتد. کمپلکس C4b2b پروتئاز قوی است که پیش ماده ای برای سومین ترکیب کمپلمان C3 می باشد. بنابر این C4b2b مبدل   C3 در مسیر کلاسیک نامیده می شود.

 

سومین جزء کمپلمان :

  مهمترین جزء سیستم کمپلمان C3  نامیده می شود. C3 یک هترودایمر با زنجیره های آلفا و بتا و پیوند دی سولفید می باشد. به وسیله سلولهای کبدی و ماکروفاژها سنتز می شود و ترکیبی از کمپلمان است که با بیشترین غلظت در سرم خون یافت می شود. برای پیشروی آبشار کمپلمانی C3  بایستی فعال شود. C4b2b مبدل C3 در مسیر کلاسیک می باشد که بر روی زنجیره آلفا از C3 اثر گذاشته و آن را به قطعات کوچکتری تبدیل می کندکه C3a نامیده می شود. بخش باقی مانده این مولکول C3b نام دارد. C3 نیز همانند C4 دارای پیوندهای تیواستری می باشد که پس از جدا سازی C3a فعال  می شود در نتیجه مولکول C3b  با C4b2b پیوند کوولانسی تشکیل می دهد. فعال سازی C3b از طریق C4b2b  یک مرحله بسیار مهم می باشد و هر ترکیب C4b2b تعداد زیادی ( 200) مولکول C3 را فعال می کند و در نتیجه تعداد بسیار زیادی از مولکولهای C3b به طور بر گشت ناپذیری  با نزدیک سطح تماس بر قرار می کنند. از این رو واکنش سیستم کمپلمان در محدوده بسیار کوچکی نزدیک سطح میکروبی تعریف شده و C3 به این ارگانیسم ها محدود می شود.

 

مسیر فرعی کمپلمان :

   C3 علاوه بر مسیر کلاسیک به وسیله مسیر دومی که مسیر فرعی نامیده می شود فعال می گردد.این مسیر بخش مهمی از سیستم ایمنی ذاتی را تشکیل می دهد. در حیوانات سالم و نرمال C3 به  آرامی و به خودی خود در پلاسما شکسته که بخش کوچکتر آن C3a می باشد و البته   C3b  نیز به طور پیوسته در سرم تشکیل می شود. C3b تازه تشکیل شده از طریق پیوند های تیواستر به نزدیک سطح سلول اتصال می یابد.تحت شرایط طبیعی محدوده اتصالی C3b فاکتور H نامیده می شود که به وسیله پروتئاز دیگری به نام فاکتور I تخریب می شود. این تخریب به میزان فعالیت فاکتور I بستگی دارد و فعالیت فاکتور H نیز به طبیعت سطح سلول بستگی دارد. هنگامی که فاکتور H  با اسید سیالیک و یا دیگر مواد طبیعی و یا پلی ساکارید های آنیونی سطح سلول واکنش می دهد اتصال آن با C3b افزایش پیدا کرده  و فاکتور I  فعال شده و 3b C  تخریب می شود. تحت شرایط نرمال فاکتور H و فاکتور I ، C3b را با همان سرعت تخریب کرده و در نتیجه مسیر فرعی برای C3 غیر فعال می شود. به عبارت دیگر سطوحی که فاقد اسید سیالیک می باشند در آنها فاکتور H نمی تواند با C3b اتصال یابد و فاکتور I نیز غیر فعال می شود و C3b غیر فعال باقی می ماند. در سلولهای پستانداران گلایکوپروتئین های سطح سلول فاکتور H را فعال می کنند.  در مقابل دیواره سلولهای باکتری ، لیپو پلی ساکارید ها، ویروس ها و ایمونوگلوبولین ها و ذرات خارجی مانند از بستکه فاقد اسید سیالیک می باشند فاکتور H را مهار می کنند. بنابر این در حضور میکروارگانیسم ها اتصال فاکتور H به C3b مهار شده  و سلول به C3b  متصل شده و سپس به پروتئین هایی به نام فاکتور B متصل شده و ترکیبی به نام C3bB را ایجاد می کند. فاکتور B متصل شده سپس به وسیله پروتئاز دیگری به نام فاکتور D به قطعه محلول ) Ba ) و قطعه اتصالی ( C3bBb) شکسته می شود. ترکیب C3bBb دارای فعالیت مبدل C3 می باشد. فاکتور D تنها زمانی بر فاکتور B عمل می کند که به دیگر ترکیبات واسطه سلول متصل شده باشد. مبدل C3 در مسیر فرعی C3bBb می تواند C3 را تقسیم کرده و C3b  بیشتری را تولید کند اگرچه نیمه عمر آن فقط 5 دقیقه می باشد. چنانچه فاکتور P یا ( پروپریدین) به این کمپلکس متصل شود C3bBbp را ایجاد می کند که نیمه عمر آن به حدود 30 دقیقه می رسد. C3b همچنین می تواند به وسیله دیگر پروتئازهایی که بر روی آن عمل می کنند نیز تولید شود. به عنوان مثال پروتئازهای حاصل از فعالیت سلولهای فاگوسیتوز. در نتیجه C3b به طور عمده در جایگاه های عفونت و یا در نواحی ترومبوسایتها تولید می شود.

 

مسیر نهایی کمپلمان:

  مسیر نهایی با اتصال C5 به  C3 در سطوح میکروبی آغاز می شود. هنگامی که C5 به  C3b متصل می شود در اثر این اتصال C5 برای اتصال به ترکیبات دیگر مانند C4b2b   یا  C3bBb مستعد می شود.(شکل 16 – 7). هنگامی که C5 به C3b اتصال می یابد C4b2bو یا C3bBb  به قطعات کوچکی به  نام C5a تبدیل می شود در حالیکه بخش باقی مانده که در تماس با C3b است C5b نام دارد. این شکستگی در C5 اتفاق می افتد و سپس به C6 و C7 متصل شده و C5b67 را تشکیل می دهد( شکل 8 – 16). ترکیب  C5b67 از C3b جدا شده و خودش به لایه لیپیدی سطح میکروب وارد می شود. پس از اینکه به سطح ارگانیسم وارد شد به C8  متصل شده و با مولکول  چند واحدی C9 نیز یکی می شود.  C9 پروتئینی متعلق به خانواده پورفرین می باشد ( فصل 15). در حدود 12 تا 18 مولکول C9 با یکدیگر با کمپلکس C5b678 ترکیب شده و کمپلکس حمله به غشاء یا MAC را تشکیل می دهند. MAC ساختاری را تشکیل می دهد که به غشاء سطح میکروبی داخل شده و کانال انتقالی را به وجود می آورد( شکل 16 – 9). چنانچه MAC به اندازه کافی ر روی سطح سلول هدف تشکیل شود پدیده لیز شدن اتفاق افتاده و میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد. این کمپلکس را می توان به وسیله میکروسکوپ الکترونی دید. آنها ساختاری گرد با بخش مرکزی غلیظ الکترونی را تشکیل می دهند که به وسیله ترکیب چند واحدی C9 احاطه شده است.  

 

مسیر پروتئین های متصل شونده به مانوز:

  سومین مسیر فعال سازی سیستم کمپلمان پروتئین های متصل شونده به مانوز می باشند. آنها نیز همانند پروتئین های مسیر فرعی بخشی از سیستم ایمنی طبیعی می باشند. هنگامی که ماکروفاژها باکتری ها و دیگرمواد خارجی را می بلعند تحریک شده و IL -1 و IL – 6   و TNFδ  را ترشح می کنند. سه نوع سایتوکین وجود دارد که بر روی هپاتوسیتها ( پروتئین های پلاسمایی) اثر کرده و آنها را تحریک به ترشح پروتئین های فاز حاد می کند که در این میان پروتئینهای متصل شونده به مانوز نیز حضور دارند. مانوز ترکیب اصلی دیواره سلول باکتری و قارچ می باشد. پروتئین های اتصالی به مانوز ساختار تحریکی برای C1q می باشد و به وسیله دو پروتئاز سرمی به نام  MASP1 و MASP2  یک ترکیب چند مولکولی را تشکیل می دهند. این کمپلکس به C2 و C4 شکسته و به این ترتیب مسیر کلاسیک فعال می شود. در گاو و بوفالو و دیگر خانواده های گاوی در نهایت 3 پروتئین دیگر که به مانوز متصل می شوند دیده می شوند. یکی دیگر از آنها گانگلوتاتیون نام دارد. گانگولوتاتیون از مجموعه تیپ C بوده که می تواند به C3b متصل شود و انبوهی دارای یک زنجیره غنی از الیگوساکارید های مانوز را دارا می باشد. و به نظر می رسد که در ایمنی طبیعی نقش مهمی را ایفاء می کند.

 

تنظیم سیستم کمپلمان :

 چنانچه سیستم کمپلمان بیش از اندازه فعالیت کند می تواند خطر ناک باشد بنابر این این سیستم بایستی به دقت تنظیم شود. این تنظیمات به وسیله چندین پروتئین کنترل کننده انجام می شود. مهمترین تنظیم کنده مسیر کلاسیک مهار کننده C1 یا ( C1 – INH) می باشد. C1 – INH مجموعه C4b2b  را به وسیله مهار فعالیت CIr و CLs کنترل می کند. گلایکو پروتئین های متعدد زیادی فعالیت مبدلهای C3  و  C5 را تنظیم می کنند. به عنوان مثال CD55  و یا فاکتور تسریع کننده تخریب  (ADF) که در سلولهای خونی ، ائوزینوفیلها، لنفوسیتها و سلولهای اندوتلیال گسترش پیدا کرده اند. CD55 به مبدلها متصل شده و تجمع آنها را کاهش می دهد این کار باعث می شود تا سلولهای طبیعی بدن از حمله کمپلمان محافظت شوند. دیگر پروتئین هایی که جلوی فعالیت مبدلها را می گیرند شامل فاکتور H و پروتئین متصل شونده به C4 هستند که در پلاسما یافت می شوند و علاوه بر اینها CD35 ( CR1) و CD46  که در غشای سلولی یافت می شود را نیز می توان نام برد. کنترل کمپلکس C56789 به وسیله گلایکوپروتئین هایی میانجی گری می شود که عبارت اند از ویترونکتین و  کلاسترین و از همه مهتر CD59 ( پروتکتین). تمامی این پروتئین ها ترشح  Cb678 را مهار می کنند.

 

گیرنده های کمپلمان:

4 گیرنده سطح سلولی برای قطعه C3 تشخیص داده شده که به ترتیب 1 (CD35)  CR و CR2(CD21) و CR3(CD11a/ CD18) و CR4( CD11c / CD18)  نام دارد.CR1 به C3b و C3b متصل شده و آنها را شکسته و به iC3b  تبدیل می کند که در پیش ساز های سلولهای قرمز و نوتروفیلها ائوزنوفیلها ، مونوسیتها ، ماکروفاژها ، B سلها و برخی از انواع T سلها یافت می شوند. CR1 سلولهای قرمز در مجموع 90 درصد از CR1 جریان خون را تشکیل می دهند. در ابتدا کمپلکس ایمنی به CR1 سلولهای قرمز متصل شده و آنها را می پوشاند و سپس نها را به سمت کبد و طحال هدایت می کند. نقص برخی از اجزای کمپلکس ایمنی سبب می شود تا کمپلکس ایمنی در برخی از اندامها نظیر کلیه و برخی از بافتهای آسیب دیده تجمع پیدا کند. به عنوان مثال در برخی از امراض یا بیماری های خود ایمن همانند لوپوس اریتماتوز CR1 نقص پیدا کرده بنابراین قادر نخواهد بود کمپلکس ایمنی را به طور موثری جا به جا کند. CR2 بیشتر در ماست سلها یافت می شود ولی در ماکروفاژها و نوتروفیلها یافت نمی شود که به قطعه شکسته C3 متصل شده که (C3d )  نامیده می شود. CR2 بخشی از کمپلکس CD19  را تشکیل می دهد که به عنوان یک پیش گیرنده برای آنتی ژن عمل می کند. B سلها  برای  بهترین پاسخ به آنتی ژنها نیازمند تحریکاتی از C3d  در میان  CR2 می باشند. CR2 (CD11a/ CD18 که به iC3b  متصل می شوند در ماکروفاژها و نوتروفیلها و سلولهای NK یافت می شوند. نقص ژنتیکی   CR(LAD) در انسان ، گاو و سگ دیده شده است.  CR4 ( CD11a/ CD18 ) در نوتروفیلها ,  T سلها و سلولهای NK و تعداد کمی از پلاکتها و ماکروفاژها یافت می شود. CR4 به چندین قطعه جدا شده C3 متصل می شود.

 

دیگر نتایج فعالیت کمپلمانها:

 

اپسونیزاسیون:

 سلولهای فاگوسیتوز کننده هر دو قسمت FCR و CR1 را دارا می باشند. در نتیجه هم می توانند به آنتی بادی ها و هم به ارگانیسم های پوشیده شده به C3b متصل شده و عمل فاگوسیتوز را انجام دهند. چنانچه در برخی از نواحی ارگایسم نتواند هضم شود نوتروفیلها آنزیمهای لیزوزومی را ترشح می کنند. این آنزیم ها در بافت آزاد شده و باعث عفونت می شوند و ممکن است به بافت نیز صدمه بزنند.

 

کموتاکسیک :

  فعالیت سیستم کمپلمان سبب تولید چندین پپتید کموتاکسیک می شود که شامل C5aو C5b67 و C3e و  Bb می باشند( جدول 16 – 2). C5b67  یک کموتاکسیک برای نوتروفیلها و ائوزنوفیلها می باشد در حالیکه C5a فقط نوتروفیلها و ائوزنوفیلها را جذب می کند. و بر روی ماکروفاژها و بازوفیلها اثری ندارد. هنگامی که C5a به وسیله نوتروفیل ها جذب می شود موجب تحریک قطع تنفس و تجمع آنها و افزایش تنظیمات CR1 , CD11a/CD18  و CD11c/CD18 می شود.

 

عفونت :

   سیستم کمپلمان نقش اصلی در دفاع میزبان به واسطه افزایش عفونت دارد. C3a و  C5a که آنافیلاتوکسین نامیده می شوند در اعمال بین برونشها و ماهیچه های صاف روده نقش دارند. این واکنش ها ممکن است منجر به Leukotrioenes شود از این رو مهارکننده لیپوکسیژناز آن را مهار می کند. C3a و  C5a بر روی ماست سلها نیز اثر می گذارند و پلاکتها را تحریک به آزاد سازی هیستامین و سرتونین می کنند. آنها سبب افزایش نفوذ پذیری رگها شده و سبب آزاد سازی آنزیم لیزوزوم از نوتروفیلها و ترومبوکسین از ماکروفاژها می شود. چنانچه عفونت فراوان باشد ممکن است به بافت صدمه بزند.

 

تنظیم ایمنی :

C3 و گیرنده های آن سیستم ایمنی را تنظیم می کند. نقص در ترکیبات مسیر کلاسیک سبب کاهش پاسخ اولیه آنتی بادی ها می شود. نقصان C3 سبب سرکوب شکل گیری آنتی بادی شده و تشکیل کمپلکس ایمنی بر روی فولیکولهای دندریتیک در مراکز زایا با شکست مواجهه می شود. بنابر این سیستم کمپلمان به طور کوولان C3d را به آنتی ژن متصل می کند. آنها سپس به CR2 بر روی B سلها متصل شده و پاسخهای ایمنی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. ( CR2 همین طور یک لیگاند برای CD19 محسوب می شود و بخشی از مسیر تحریکی برای B سلها نیز می باشد).

 

ژنهای کمپلمان :

ژنهایی که C4 و C2 و فاکتور های B را کد می کنند بر روی MHC کلاس III قرار گرفته اند. همچنین ژنهایی که C4bp ، CD55 ، CD35 ، CD21  ، Cd46 و فاکتور H   را کد می کنند به یک ژن خوشه ای منفرد به نام RAC ( تنظیم کننده فعالیت کمپلمان) اتصال یافته اند. بنابر این این خوشه تمامی تنظیمات مبدلهای C3 را کد می کند. ترکیبات کمپلمان همانند دیگر پروتئین ها ممکن است در اشکال اللی متفاوتی ظاهر شوند. تعداد دقیق آنها بین ترکیب و گونه متغیر می باشد. برای مثال فاکتور H گاوی دارای3 فنوتیپ الکتروفیل می باشد که به وسیله دو الل برجسته در یک لوکوس (جایگاه ژنی ) اتوزوم کد می شوند. در مادیان ژن C3 در6 فنوتیپ به ارث می رسد که به صورت 3 الل غالب در یک اتوزوم قرار دارند. همچنین دو آلوتایپ C3 سگی نیز در یک لوکوس انفرادی تشخیص داده شده اند. C6 سگی نیز به صورت 7 الوتایپ برجسته اتوزومی به ارث می رسد. C6 خوکی نیز دارای 14 الوتایپ می باشد و به وسیله 5 الل برجسته اتوزومی کنترل می شود. 11 الوتایپ C7 سگی نیز تشخیص داده شده اند که در لوکوس 2 به ارث می رسند ولی هیچ اللی تشخیص داده نشده است. C4 سگی نیز در یک لوکوس انفرادی با نهایتا 5 الوتایپ کد می شود که در ارتباط با الوتایپ   C4 – 4  و کاهش سطح سرمی C4 بوده و باعث گسترش بیماری خود ایمن پلی ارتریت در سگ می شود. C4 گربه و مادیان نیز در 4 الوتایپ مختلف اتفاق می افتد.

 

نقص کمپلمان:

 کمبود C3 سگی :

  نتیجه نقص در ترکیبات سیستم کمپلمان افزایش استعداد به عفونت می باشد که بیشترین نقص در کمبود C3 اتفاق می افتد. در یک جمعیت از سگهای پشمالوی بریتانیایی نقص مادرزادی در به ارث رسیدن C3 ( به صورت اتوزوم) باعث ایجاد صفاتی خواهند شد که شرح داده می شود. سگهایی که این کمبود را به صورت هموزیگوت دارند فاقد C3  خواهند بود در صورتی که در حیوانات هتروزیگوت سطح C3 تقریبا نصف حالت نرمال می باشد. حیوانات هتروزیگوت از نظر علایم بالینی طبیعی هستند. هموزیگوتها که کمبود دارند سطح Ig G نسبت به حالت طبیعی پائین تر بوده و توانایی آنها برای ساخت آنتی ژن در برابر آنتی بادی کاهش می یابد. این سگها معمولا بیشتر Ig M را سنتز کرده و کمتر Ig G را می سازند. این حیوانات معمولا متحمل مسمومیت ، پنومنی ، پیومتر و عفونتهای عمیق می شوند. میکروارگانیسمهایی که در این عمل دخالت دارند عبارت اند از کلستریدیوم ، پزودوموناس، اشرشیاکلی و کلبسیلا. برخی از این سگها آمیلوئیدیسم ( تجمع نشاسته در بافتهای بدن ) گسترش یافته و در برخی دیگر نیز گلومرونفریت گسترش پیدا می کند. جهشی که مسئول ایجاد این نقص می باشد باعث کوتاه ترشدن زنجیره C3 شده و در نتیجه سیتوسیتها ( مواد شیمیایی)  باقی مانده حذف شده و منجر به جا به جایی و ایجاد کدهای ناقص می شود.

 

کمبود فاکتور H خوکی :

فاکتور H یک ترکیب بحرانی مسیر فرعی کمپلمان می باشد. این فاکتور تحت شریط طبیعی C3b  را غیر فعال می کند و به این ترتیب جلوی فعال شدن مسیر فرعی را می گیرد. چنانچه در حیوانی ساخت فاکتور H انجام نشود C3b به مقدار بسیار زیادی تولید می شود. کمبود ارثی فاکتور H به طور تپاتوزومی درخوکهای سفید نژاد یورکشیار مشاهده شده است. سلامتی بچه خوکها در هنگام تولد تحت تاثیر قرار می گیرد اما به طور نرمال چند هفته ای رشد می کنند و سرانجام رشد آنها متوقف شده و دچار آنمی و مرگ در اثر مشکلات کلیه می شوند. در کالبد شکافی از آنها نقاطی در زیر پوست مشاهده شده و پاپیلاهای کلیه دچار آتروفی می شود.ُ

 

دیگر نقص های سیستم کمپلمان :

در مقابل اثرات کمبود C3 نقص های مادر زادی و یا کمبود های دیگر سیستم کمپلمان در حیوانات آزمایشگاهی و یا در انسان الزاما کشنده نمی باشد. بنابراین چنانچه کمبود فقط در C6 و یا C7 اتفاق بیافتد حیوان کاملا سالم خواهد بود. به تازگی خوکهای سالمی که دجار نقص در C6 می باشند نیز مشاهده شده اند. بنابر این به نظر می رسد که بخش نهایی مسیر کمپلمان که منتهی به لیز می شود از لحاظ بیولولوژیکی ضروری نباشد.

برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | چهارشنبه 4 بهمن 1391 - 09:00 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر