X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
علوم آزمايشگاهي گرگان - روبلاویروس (سرخچه)

روبلاویروس (سرخچه)

دسته بندی : ویروس شناسی پزشکی,عفونت های ویروس سرخجه (سرخک آلمانی) 

بیماری سرخجه (سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه) ، بیماری تب دار حادی است که با راش در سراسر بدن و لنفادنوپاتی مشخص می گردد وکودکان ونوجوانان را مبتلا می سازد . این بیماری ، خفیف ترین بثورات جلدی را تولید می کند. با این همه ، عفونت در اوائل بارداری منجر به نقائص وناهنجاری های مادرزادی جنین وعقب ماندگی ذهنی نوزاد می گردد. عوارض سرخجه در دوره جنینی به نام سندروم سرخجه مادرزادی نامیده شده است.

 

طبقه بندی

ویروس سرخجه از خانواده توگاویریده است وتنها عضو از جنس روبی ویروس  می باشد.اگرچه خصوصیات مورفولوژی و فیزویکوشیمیایی آن مشابه توگاویروس است، اما توسط ارتروپودها منتقل نمی شود. 

برای نظم در ارائه ، مباحث عفونت های سرخجه بعد از تولد وعفونت های سرخجه مادرزادی به جداگانه ای در زیر شرح داده شده اند. 

1- سرخجه بعد از تولد

پاتوژنز وپاتولوژی

عفونت سرخجه نوزادی ، کودکی وبزرگسالی از مخاط مجاری فوقانی تنفسی شروع می شود. تکثیر اولیه ویروس ،احتمالاً در مجاری تنفسی رخ داده وسپس ویروس در غدد لنفاوی گردن تکثیرمی یابد.ویرمی بعد از 7 تا 9 روز ظاهر می شود وتا ظهور آنتی بادی یعنی تا روز13 تا 15 ادامه دارد. تولید آنتی بادی همزمان با بروز راش می باشد واین امر ، اساس ایمونولوژیکی ظهورراش را نشان  می دهد.بعد ازبروز راش،  ویروس را فقط می توان از سواب های گرفته شده از بینی گلو به دست آورد که در آن جا، به مدت چندین هفته باقی می ماند.حدود 20 تا 50 درصد از عفونت ها ی اولیه ، بدون علائم بالینی هستند.

 

یافته های بالینی

بیماری سرخجه با بی قراری ، تب مختصر وراش مشابه سرخک که درهمان روز ظاهر می شود بروز می کند. راش ابتدا در صورت ، ظاهر شده و کم کم  در سرتاسر بدن وسایراندام ها انتشار می یابد، و به ندرت بیش از سه روز باقیمی ماند. تشخیص بالینی بیماری مشکل است مگر این که اپیدمی رخ دهد. چون راش ناشی از این بیماری مشابه سایر ویروس ها (برای مثال انترویروس ها) است.

التهاب مفصل ( آرتریت ) ودر مفصل ( آلترالژیا) زودگذر معمولاً در زنان شایع می باشد. با وجود برخی از شباهت ها ، آرتریت سرخجه، عامل اتیولوژی آرتریت روماتوئید نمی باشد. گاهی عوارضی نادر شامل کاهش تعداد پلاکت ها همراه با پورپورا و انسفالیت مشاهده می گردد

 

ایمنی

هنگامی که راش ها در حال ناپدید شدن هستند ، آنتی بادی های ضد سرخجه در سرم بیماران ظاهر شده وتیتر آنها به سرعت در مدت یک تا سه هفته بعد افزایش می یابد. آنتی بادی های اولیه از نوع IgM می باشد که به طور کلی، 6 هفته بعد از بیماری ناپدید می شود.بنابراین،وجود آنتی بادی های IgM موجود در سرم بیمار ، دو هفته بعد از بروز راش ، دلیل خوبی برای عفونت اخیر سرخجه است. آنتی بادی IgG تا آخر عمر باقی می ماند.

یک بار ابتلا به بیماری سرخجه ، برای تمام عمر ایمنی ایجاد می کند. زیرا فقط یک تیپ آنتی ژنی از ویروس وجود دارد.

به علت نامعین بودن حالت راش ، سابقه ای از ابتلاء به بیماری سرخجه، نشانه قابل اعتمادی برای ایمنی نمی باشد. مادران ایمن شده،آنتی بادی های ضد سرخجه را به نوزاد خود منتقل می کنند. این آنتی بادی ها، نوزاد را به مدت چهار تا شش ماه در برابر بیماری محافظت می نماید.

 

تشخیص آزمایشگاهی

تشخیص بالینی بیماری سرخجه، آسان نیست ، زیرا چندین عفونت ویروسی وجود دارد که علائمی شبیه به سرخجه تولید می کنند. با این وجود. به کمک چند تست اختصاصی آزمایشگاهی (مانند ایزوله ویروس و مشاهدات سرولوژی) می توان به وجود عفونت پی برد.

الف ) ایزوله وشناسایی ویروس :

سواب هایی که حدود 6 روز بعد از بروز علائم بیماری از گلو و بینی برداشته شده اند، منابع خوبی از ویروس سرخجه هستند. انواع مختلفی از کشت سلولی میمون یا خرگوش جهت ایزوله نمودن ویروس به کار می روند. ویروس سرخجه در اکثر این کشت ها، اثر سیتوپاتیک جزئی تولید می کند. با استفاده از سلول های کشت شده در شل ویال، می توان آنتی ژن های ویروسی را توسط ایمونوفلورسانس 3 تا 4 روز پس از تلقیح ردیابی کرد.

ب) سرولوژی

تست استانداری که برای شناسایی ویروس سرخجه به کار می رود ، تست HI (ممانعت از هما گلوتیناسیون) است. در این حالت ، مهار کننده های غیراختصاصی باید قبل ازانجام تست ،از سرم حذف شوند. تست الایزا ترجیح داده می شود زیرا نیازی به حذف مهارکننده های اختصاصی ندارد ودر آن ، IgM اختصاصی را میتوان مشاهده کرد.

مشاهدۀ IgG، نشانه ایمنی است زیرا فقط یک سروتیپ از ویروس سرخجه وجود دارد . جهت تایید عفونت اخیر سرخجه (که در مورد زنان باردار بسیار اهمیت دارد)، افزایش تیتر آنتی بادی در دو نمونه سرم ، که حداقل به فاصله ده روز گرفته شده است، باید اثبات شود یا آنتی بادی IgM اختصاصی سرخجه در یک نمونه سرم مشاهده گردد.

تست دقیق سرولوژی برای اثبات وجود آنتی بادی های سرخجه بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت، انواع گوناگونی از کیت های تشخیصی تجاری موجود هستند. اکثر افراد قادر نیستند که حالت ایمنی قابل اعتمادی از بیماری سرخجه به دست آورند، زیرا عفونت های بدون علامت شایع می باشند و راش های تولید شده توسط ویروس های دیگر ممکن است با ویروس سرخجه نیز اشتباه گردند.

 

اپیدمیولوژی

بیماری سرخجه در سرتاسر جهان وجود دارد. این عفونت در سراسر سال با حداکثر شیوع در فصل بهار دیده می شود.بیماری هر 6 تا 10 سال به صورت اپیدمی  وهر 20 تا 25 سال به صورت پاندمی بروز می کند. این بیماری از طربق ترشحات تنفسی انتقال می یابد. بیماری سرخجه مانند بیماری سرخک خیلی مسری نمی باشد.

اپیدمی جهانی سرخجه در سال 1962 تا 1965 رخ داد. بیش از 12 میلیون مورد در ایالات متحده گزارش گردیده که حاصل آن 2000 مورد منجر به انسفالیت،بیش از 11000 مرگ جنین ، 2000 مرگ نوزاد وبیست هزار نوزاد متولد شده با سندرم مادرزادی سرخجه بود. اثر اکونومیک این اپیدمی در ایالات متحده 5/1 بیلیون دلار تخمین زده شد. استفاده از واکسن سرخجه اندمی واپیدمی در ایالات متحده شده است.

 

درمان، پیشگیری وکنترل

بیماری سرخجه،خفیف است وخود به خود بهبود می یابد وبه هیچ گونه درمان خاصی نیاز ندارد.

اثبات آزمایشگاهی ویروس سرخجه در سه یا چهار ماهه اول بارداری ، تقریباً همیشه با عفونت جنین همراه است. تجویزایمونوگلوبین تزریقی( IGIV) به مادر،

جنین را علیه عفونت سرخجه محافظت نمی کند، زیرا برای جلوگیری از ویرمی، ایمنی کافی وبموقع ایجاد نمی گردد.

واکسن های ضعیف شده سرخجه از سال 1969 موجود است. واکسن فوق به تنهایی به صورت یک آنتی ژن تنها،یا مشترک با واکسن های سرخک واوریون موجود می باشد. اصلی ترین هدف واکسیناسیون سرخجه، پیشگیری از عفونت مادرزادی است. ویروس موجود در واکسن در بدن ، تکثیریافته وبه مقدار کم انتشار می یابد اما براثر تماس ، منتقل نمی شود. کودکان واکسینه شده عفونی نبوده وموجب سرایت بیماری نمی شوند. این کودکان، ویروس موجود در واکسن یا ویروس وحشی را به افراد خانواده ، حتی به مادرانی که مستعد بیماری و بارداری نیز هستند منتقل نمی کنند. برعکس، کودکان واکسینه نشده می توانند ویروس وحشی را به منزل آورده و آن را به افراد حساس خانواده منتقل کنند. واکسن سرخجه حداقل در95  درصد از مبتلا یان، ایمنی ایجاد می کند.


واکسن سرخجه، ایمن است. فقط اثرات جانبی مختصری را در کودکان ایجاد می کند. در بزگسالان ویک چهارم از زنان واکسینه شده، تنها اثر جانبی عمده، درد مفاصل والتهاب آن است.

درآمریکا ، کنترل بیماری سرخجه با واکسیناسیون کودکان یک تا 12 ساله انجام شده است. همچنین نوجوانان وزنانی که در سنین باروری می باشند واکسینه می شوند. واکسیناسیون  موجب کاهش رویداد سرخجه از حدود 70 هزار در سال 1969 به حدود چند صد تا در حال حاضر شده است.

 

2- سندروم سرخجه مادرزادی

پاتوژنز وپاتولوژی

ویرمی مادرزادی در ارتباط با عفونت سرخجه در هنگام بارداری ممکن است به عفونت جفت وجنین منجر گردد. فقط تعداد معدودی ازسلول های جنین ، آلوده   می شوند. اگرچه ویروس، سلولها را از بین نمی برد اما میزان تکثیر سلول های آلوده ، کاهش یافته وتعداد سلول ها در هنگام تولد کمتر از حالت طبیعی می باشد.


مقدار آسیب وارده به جنین به زمان آلودگی جنین با ویروس بستگی دارد. به طورکلی، هرچه آلودگی با ویروس در مراحل اولیه بارداری صورت گیرد، آسیب بیشتری به جنین وارد می شود. عفونت در طی سه ماه اول بارداری خیلی بحرانی است. چنانچه عفونت در ماه اول بارداری رخ دهد ، ناهنجاریهای جنینی درحدود 85 درصد می باشد. در صورتی که ناهنجاریهای قابل مشاهده در حدود16 درصد در نوزادانی مشاهده می شود که بیماری را در ماه دوم کسب کرده اند. چنانچه عفونت مادرزادی بعد ازهفته بیستم بارداری رخ دهد، ناهنجاریهای چندانی شایع نمی باشد.

عفونت بدون علائم بالینی در مادر نیز موجب عوارضی در نوزاد خواهد شد که گاهی به مرگ نوزاد وسقط خود به خودی جنین منجر می گردد.

عفونت داخل رحمی با ویروس سرخجه نیز موجب عفونت مزمن پایدار در نوزاد می گردد. دراین نوزادان، ویروس را به سهولت می توان در ترشحات گلو، اعضاء مختلف ، مایع مغزی نخاعی، ادرار وسوابهای گلو در زمان تولد مشاهده نمود. دفع ویروس ممکن است 12 تا 18 ماه بعد از تولد ادامه داشته باشد. اما به تدریج با افزایش سن ، کاهش می یابد.

 

یافته های بالینی

ویروس سرخجه از اعضا وسلول های مختلف نوزادان آلوده در رحم ایزوله شده است وبه همین علت، ویروس سرخجه به انواع مختلفی از سلول ها آسیبمی رساند.

خصوصیات بالینی سندروم سرخجه مادرزادی را می توان به 3 گروه زیر تقسیم نمود: (1 ) علائم ناپایدار،(2) علائم پایدار که در هنگام تولد ظاهر شده یا در طی سال اول زندگی شناسایی می شود. (3) علائمی از ناهنجاری ها  که در کودکی و بلوغ بروز می کند وپیشرفت می نماید.

تریاد کلاسیک سرخجه مادرزادی شامل کاتارکت(آب مروارید) ، ناهنجاری های قلبی و کری است. نوزادان نیزممکن است علائم زودگذر عقب ماندگی رشدی، راش، هپاتواسپلنومگالی و زردی و مننگوانسفالیت داشته باشند.

سیستم عصبی مرکزی نوزادان به طور وسیعی گرفتار می شود.شایع ترن    بیماری های عصبی در نوزادان مبتلا به سرخجه مادرزادی شامل عقب ماندگی ذهنی خفیف تا خیلی شدید می باشد. مشکلاتی از نظر اختلال در تعادل بدن و مهارت های حرکتی در کودکان،قبل از سنین مدرسه به وجود می آید.

پان انسفالیت سرخجه مادرزادی، عارضه ای نادراست که در دهه دوم زندگی کودکان مبتلا به سرخجه مادرزادی بروز می کند. این بیماری شامل  تخریب شدید عصبی است که به طور اجتناب ناپذیری منجربه مرگ می شود.

 

ایمنی

در حالت طبیعی ، آنتی بادی ضد سرخجه مادری به شکل IgG به جنین منتقل می گردد و به تدریج مدت شش ماه پس از تولد از بین می رود.

مشاهدۀ آنتی بادی سرخجه از نوع IgM در نوزادان وسیله تشخیص سرخجه مادرزادی است. به علت این که آنتی بادی IgM از جفت عبور نمی کند، وجود آن در نوزاد ، بیانگر این است که این آنتی بادی ها باید توسط نوزاد در رحم ساخته شده باشند. کودکان با سرخجه مادرزادی ایمنی سلولی اختصاصی آسیب دیده ای نسبت به ویروس سرخجه ارائه می دهند.

 

 درمان ، پیشگیری و کنترل

هیچ گونه درمان خاصی برای سرخجه مادرزادی وجود ندارد. برای حذف بیماری سرخجه وسندروم سرخجه مادرزادی لازم است، زنان در سنین باروری ونیز تمام در سنین مدرسه ، مصون شوند.
برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | دوشنبه 26 اسفند 1392 - 09:40 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر