s

تفسیر آزمایش ادرار

دسته بندی : بیوشیمی پزشکی 2,


آزمایش كامل ادرار UA آزمایش ساده ومهم و گاهی وسیله ای كلیدی برای تشخیص بیماری های كلیوی و اورولوژیك می باشد. این آزمایش شامل بررسی فیزیكی، شیمیایی و میكروسكوپی می باشد. گاهی همین آزمایش ساده و راحت اطلاعات بسیار مهم و الزامی برای تشخیص بیماران را فراهم می آورد. در تمام بیماران اورولوژی و نفرولوژی U/A الزامی است. با این حال این آزمایش چنانچه به درستی تفسیر نشود ، می تواند باعث گمراهی پزشك شود.


روش جمع آوری نمونه ادرار


در مردان یك نمونه وسط ادرار (Mid-stream) گرفته می شود كه بایستی در افراد ختنه نشده، پرپوس قبل از نمونه گیری عقب كشیده شده و گلانز با یك محلول آنتی سپتیك تمییز شده و با ظرف دهانه گشاد از وسط ادرار نمونه تهیه شود. این روش مانع آلودگی ادرار با میكروارگانیسم های پوست و مجرا می گردد.

در موارد عفونت ادراری مزمن از روش چهار ظرفی استفاده می گردد كه ظرف اول (VB1) حاوی 10 میلی لیتر اول ادرار، ظرف دوم (VB2) حاوی نمونه وسط ادرار، ظرف سوم(EPS) حاوی ترشحات پروستات پس از ماساژ و ظرف چهارم (VB3) حاوی ادرار پس از ماساژ پروستات هستند.این نمونه ها به ترتیب (VB1) فلور مجرا، (VB2) فلور مثانه ، (EPS) و(VB3) فلور پروستات را نشان می دهند.


در خانم ها گرفتن نمونه وسط ادرار مشكل تر است . خانم ها بایستی ولو را با محلول آنتی سپتیك تمییز كرده و در حالی كه لابیا ها را از هم جدا كرده اند نمونه وسط ادرار را در ظرف بریزند. با این حال اگر شك به عفونت ادراری است، این نمونه صحت كافی برای قضاوت ندارد و بایستی از نمونه حاصل از كاتتریزاسیون مثانه استفاده نمود.

در نوزادان و كودكانی كه هنوز قادر به دستشویی رفتن نیستند، یك روش معمول چسباندن یك كیسه ی مخصوص به ناحیه ی تناسلی است. در حالی كه این نمونه شدیدا آلوده بوده و بخصوص برای كشت و قضاوت بی ارزش است.

بهترین روش نمونه گیری استریل در این موارد آسپراسیون سوپرا پوبیك می باشد. دراین روش ناحیه ی سوپرا پوبیك، 2 ـ1 سانتی متر بالای استخوان پوبیس، پس از شستشو با محلول آنتی سپتیك با یك سرنگ با سوزن ظریف به طور عمودی وارد مثانه شده و نمونه تهیه می گردد. در كشت ادرار به این روش نمونه گیری هر تعداد میكروارگانیسم گرم منفی عفونت در نظر گرفته می شود.

تمام نمونه ها بایستی در عرض یك ساعت آزمایش شوند. اگر این كار امكان پذیر نباشد، باید، در درجه ی حرارت 5 درجه سانتی گراد در یخچال نگهداری شوند. باقی ماندن ادرار در درجه ی حرارت اتاق منجر به رشد باكتری، تغییر (PH)، تخریب كست های RBC و WBC می شود.

آزمایش كامل ادرار توسط (dipsticks) و میكروسكوپی انجام می شود، خصوصیات فیزیكی ادرار نیز ذكر می گردد.


در این قسمت خلاصه ای از این موارد ذكر میگردد


الف)خصوصیات فیزیكی


1-      رنگ ادرار ـ ادرار طبیعی به رنگ زرد كم رنگ (pale yellow) است كه به علت پیگمان یوروكروم(urochrom) می باشد. دلایل تغییر رنگ ادرار عبارت اند از: میزان غلظت ادرار، خوراكی ها ، دارو ها، تولیدات متابولیسم بدن، عفونت ادراری.

در صورت تغییر رنگ ادرار باید، تمام این موارد بررسی شوند.

سندروم كهنه ی قرمز(red diaper syndrome)به علت باكتری سراشیا مارسسنس می باشد كه باعث نگرانی مادران می گردد.


2-توربیدیتی (شفافیت) ـ ادرار تازه شفاف است و شایع ترین علت كدری آن فسفاتوری است. در موارد كریستال فسفات اضافی در ادرار قلیایی شروع به رسوب می كنند، معمولا متناوب هستند و پس از مصرف غذا یا مقادیر زیاد شیر رخ می دهد. بیمار بی علامت بوده و چنانچه ادرار با اسید استیك (سركه) اسیدی شود، شفاف خواهد شد. از طرف دیگر در آزمایش میكروسكوپی كریستال های فسفات آمورف دیده خواهد شد.

علت دیگر كدری ادرار پیوری است كه حضور تعداد زیاد WBC در ادرار و بوی تند و زننده باعث افتراق آن از سایر علل خواهد شد.

از علل نادر كدری ادرار كایلوری است كه ناشی از ارتباط غیر طبیعی سیستم لنفاوی و ادراری  میباشد.


3-وزن مخصوص ادرار ـ با(dipsticks) یا با وسیله ی اپتیك خاصی انجام می گردد. محدوده ی آن از001/1 تا 035/1  می باشد. وزن مخصوص ادرار معمولا نشان گر وضعیت هیدریشن بیمار است؛ ولی، می تواتند، ناشی از عمل كرد غیر طبیعی كلیه نیز باشد. وزن مخصوص طبیعی بین 008/1 تا 020/1 است، اگر، زیر 008/1 باشد، رقیق است و اگر بالای 020/1 باشد غلیظ می باشد. اگر در چند آزمایش متوالی 010/1 باشد، تشخیص CRF  یا ARF مطرح است.


               علل كاهش وزن مخصوص ادرار

i.             مصرف مایعات زیاد
ii.            مصرف دارو های مدر

iii.            دیابت بی مزه

iv.            كاهش توانائی كلیه درتغلیظ ادرار

 


                علل افزایش وزن مخصوص ادرار


i)               كاهش مصرف مایعات
ii)              دیابت شیرین

iii)             دهیدریشن به علت تب ، تعریق،استفراغ،اسهال

iv)             ترشح نابجایADH

v)              تزریق مواد كنتراست ( پس از IVP میتواند تا 035/1 برسد)


علت اسمولاریته ادرار، مواد محلول آن است و از 50 تا 1200 میلی اسمول در لیتر متغیر است. اسمولاریته نیز، تحت تاثیر هیدریشن و عوامل موثر بر وزن مخصوص ادرار قرار می گیرد. نسبت به وزن مخصوص اسمولاریته ادرار نمایش گر بهتری از كار كلیه می باشد، ولی، توسطdipsticks قابل انجام نیست.


4- pH ادرار ـ توسط dipsticks چك می شود. PH ادرار از 5/4 تا 8 متغیر است. متوسط آن در حالت طبیعی 5/5تا5/6 است. اگر زیر 5/5 باشد، اسیدی و اگر بالای 5/6 باشد، قلیایی در نظر گرفته می شود. در كل pH ادرار نشان گر pH سرم است، مگر، در موارد خاصی مثل RTA وبیماری های خاص كلیه كه قدرت اسیدی كردن ادرار مختل است.

عدم توانایی كلیه در اسیدی كردن ادرار به میزان زیر 5/5 پس از لود اسید برایRTA  تشخیصی است.


درUTI چنانچه ادرار قلیایی باشد، احتمالا، عامل آن باكتری های اوره آز مثبت مثل پروتئوس می باشد. این باكتری ها با این آنزیم اوره ادرار را به آمونیاك تبدیل می كنند.

در تشكیل سنگ های ادراری pH موثر است. سنگ های سیستینی و اسید اوریكی در ادرار اسیدی ایجاد شده و قلیایی كردن ادرار به درمان و پیشگیری آن ها كمك می كند.


ب) آزمایش شیمیایی ادرار


Dipsticks یك روش آسان، سریع و ارزان می باشد. موادی كه با این روش چك می شود شامل خون، پروتئین، گلوكز، كتون، یوروبیلینوژن، بیلیروبین، و گلبول سفید هستند.

با این حال چون این آزمایش بر پایه كلرومتری (رنگ) می باشد، هر رنگ اضافی ادرار مثل فنازوپیریدین در این آزمایش اختلال ایجاد می نماید.

مصرف ویتامین ث زیاد منجر به تداخل در واكنش اكسیداسیون شده و منفی كاذب را در گلوكز و بیلیروبین باعث می گردد.

ادرار بیش از حد قلیایی منجر به مثبت كاذب پروتئین و از طرفی پایین خوانده شدن وزن مخصوص ادرار می گردد.

اگر Dipsticksتاریخ گذشته باشد یا برای مدت طولانی در معرض هوا قرار گرفته باشد، خراب شده و نتیجه آزمایش قابل قضاوت نخواهد بود.


1)    هماچوری ـ حضور RBC بیش از 3 عدد در ادرار سانتریفوژ شده را هماچوری می نامند كه Dipsticks حساسیت بیش از 90% برای شناسایی آن دارد. ولی، اختصاصیت آن به علت مثبت كاذب بالا پایین است. حضور گلبول قرمز، هموگلوبین و میوگلوبین آنرا مثبت می كند. برای افتراق آن ها از هم ابتدا آزمایش میكروسكوپی انجام می شود، اگر، گلبول قرمز دیده شد، تشخیص هماچوری است؛ اگر، دیده نشد، باید خون بیمار سانتریفوژ شود. اگر سرم بیمار قرمز یا صورتی بود، هموگلوبینوری و اگر شفاف بود میوگلوبینوری مطرح است. علل هماچوری مثبت كاذب شامل آلودگی ادرار با خون قاعدگی و دهیدریشن و ورزش می باشد.

 هماچوری می تواند، نفرولوژیك یا اورولوژیك باشد. در موارد نفرولوژیك RBC دیس مورفیك و چروكیده و اكثرا همراه پروتئینوری واضح و گاهی كست RBC و ghost cells (RBC كه حین عبور از لوله های جمع كننده كلیه هموگلوبین خود را از دست داده اند) است. در هماچوری اورولوژیك حداكثر پروتئینوری 2+یا 3+ (100-300 میلیگرم در میلی لیتر) است و    گلبول های قرمز گرد و با هموگلوبین یكنواخت هستند.


2)    پروتئینوری ـ روزانه یك فرد بالغ بین 80تا 150میلی گرم پروتئین از ادرار دفع می كند. پروتئینوری می تواند ناشی از بیماری های رنوواسكولار، گلومرولار، توبولواینتراستیشیل و یا سرریزی(overflow) پروتئین غیر طبیعی سرم باشد. پروتئین ادرار تحت تاثیر هیدریشن می باشد. ولی، هیچ گاه در این حالت بیش از 20 میلی گرم در دسی لیتر نخواهد شد. ولی، برعكس در پروتئینوری پاتولوژیك اگر مصرف مایعات خیلی زیاد باشد، می تواند، به زیر 20 میلی گرم در دسی لیتر هم برسد . آستانه ی تشخیص آن در ادرار با dipsticks 30-20 میلی گرم در دسی لیتراست، میزان كمتر از150 میلی گرم در دسی لیتر پروتئین نرمال در نظر گرفته می شود.

 پروتئین ادرار شامل تام هاسفال (40%)، گلوبولین های سرم (30%) و آلبومین (30%) است.

علل منفی كاذب د ر dipsticks شامل ادرار شدیدا قلیائی، ادرار رقیق، حضور پروتئینی غیر از آلبومین است.

روش دیگر سنجش پروتئین ادرار روش اسید سولفوسالیسیلیك 3% است، حتی پروتئین به میزان 15 میلی گرم در دسی لیتر را تشخیص می دهد. اگر ادرار از لحاظ پروتئین با dipsticks منفی ولی با اسید سولفوسالیسیلیك مثبت بود، قویا، مطرح كننده ی حضور پروتئین غیرطبیعی مثل بنس جونز می باشد و بایستی پروتئین الكتروفورز انجام شود.

پس از اثبات پروتئینوری، باید، از لحاظ كمی  ادرار 24 ساعته چك شود.

پروتئین الكتروفورز برای افتراق پروتئینوری گلومرولی از توبولی مفید است، زیرا، در پروتئینوری گلومرولی 70% وزن پروتئین دفعی آلبومین است. در صورتی كه، در توبولر بیشتر ایمنوگلوبولین ها هستند و فقط 10 – 20 % آلبومین می باشد.


پروتئینوری به سه دسته گذرا، متناوب و دایم تقسیم می گردد.

پروتئینوری گذرا : می تواند ناشی از تب، ورزش،استرس های روحی باشد. اگر در آزمایشات بعدی پروتئینوری نبود، نیاز به هیچ اقدام دیگری نیست.


پروتئینوری متناوب: عمدتا وابسته به وضعیت (positional) می باشد. با چك كردن ادرار صبح گاهی بلافاصله پس از بیدار شدن، با ادراری كه پس از چند ساعت تحرك گرفته می شود،  می توان آن را تشخیص داد. ندرتا میزان آن از 1 گرم در روز تجاوز می كند، 50% خود به خود رفع می شود، شاید به علت افزایش فشار ورید های كلیوی در حالت ایستاده باشد.


پروتئینوری مداوم: معمولا عامل آن بیماری های گلومرولی می باشد. بایستی پروتئین ادرار 24 ساعته چك شود. اگر میزان آن بیش از 2 گرم در روز بود و پروتئین با وزن مولكولی بالا مثل آلبومین باشد، تشخیص پروتئینوری گلومرولی است كه شایع ترین عامل پروتئینوری نیز می باشد. شایع ترین بیماری عامل آن دیابت شیرین است. علل دیگر آن آمیلوئیدوز و آرتریولار نفرواسكلروز است. اگر میزان پروتئین ادرار بین 300 تا 2000 میلی گرم در روز باشد و اكثرا از پروتئین با وزن مولكولی كم بود، باید، ایمونوالكتروفورز سرم انجام گردد، تا، نوع پروتئین (كه معمولا ایمنوگلوبولین ها می باشند) مشخص شود. اگر پروتئین سرم نرمال بود، پروتئینوری توبولار موجود است. اگر پروتئین غیر طبیعی بود، پروتئینوری آور فلو ( عمدتا میلوم مولتیپل)می باشد. اگر پروتئین هموگلوبین یا میوگلوبین باشد، مقادیر زیاد هموگلوبین یا میوگلوبین در الكتروفورز مشخص می گردد.


3)    كتون و گلوكز: به علت باز جذب گلوكز در لوله های پروگزیمال نفرون نباید، در افراد نرمال گلوكز ادرار مثبت باشد. حد نهایی باز جذب در ادرار در بالغین 180 میلی گرم در دسی لیتر و در كودكان و نوزادان 120 میلی لیتر در دسی لیتر است. سایر قندها در dipsticks قابل شناسایی نیستند.

كتون ها كه ناشی از سوخت ناقص چربی ها می باشند، در حالت عادی نباید، در ادرار دیده شوند. در شرایط خاص مثل كتواسیدوز دیابتی، حاملگی، كاهش وزن سریع، روزه داری و گرسنگی در ادرار دیده می شوند.

مثبت كاذب كتون ناشی از وزن مخصوص خیلی بالا ، ادرار اسیدی، رنگ غیر طبیعی در ادرار، مصرف لودوپا و یا تركیباتی كه متابولیت های حاوی سولفیدریل هستند، دیده می شود.


4)    بیلیروبین و اروبیلینوژن: بیلیروبین غیر كونژوگه در ادرار دیده نمی شود و فقط در صورت افزایش نوع كونژوگه ی آن در سرم، در ادرار ظاهر می گردد. ولی، اروبیلینوژن به مقادیر بسیار كمی در ادرار یافت می گردد. در گردش هپاتوبیلیاری بیلیروبین كونژوگه در روده ی كوچك پس از تاثیر باكتری های روده روی آن بازجذب شده كه مقادیر كم آن از طریق ادرار به نام اوروبیلینوژن دفع می گردد. 50% اروبیلینوژن از ادرار و نیم دیگر از مدفوع دفع می گردد.

مصرف آنتی بیوتیك های وسیع الطیف و انسداد مجاری صفراوی منجر به كاهش اروبیلینوژن خواهد شد و همولیز و بیماری كبدی برعكس باعث افزایش آن می گردد.

منفی كاذب بیلیروبین ادرار در مصرف اسید اسكوربیك زیاد و مثبت كاذب آن در مصرف فنازوپیریدین دیده می شود.


5)    لكوسیت استراز و نیتریت: فعالیت لكوسیت استراز نشانگر حضور WBC در ادرار است و وجود نیتریت نشان گر باكتریوری است. لكوسیت استراز آنزیم تولید شده از نوتروفیل ها می باشد. نیترات های ادرار توسط باكتری های گرم منفی تبدیل به نیتریت می شود. مهم ترین عامل مثبت كاذب این دو آزمایش آلودگی است. برای كشف UTI هردوی این آزمایش ها باید انجام شود و امكان تشخیص UTI را به 95% می رسانند، ولی نیاز به كشت ادراری را مرتفع نمی كنند. چنانچه نیتریت مثبت باشد، ولی لكوسیت استراز منفی، باید، علل پیوری استریل (تومور، سنگ، TB) و UTI با باكتری های غیر از گرم منفی مد نظر قرار گیرند.


ج) بررسی سدیمان ادراری روش انجام


10 میلی لیتر از ادرار مید استریم برای مدت 5 دقیقه با سرعت 2000تا 3000 دور بر دقیقه سانتریفوژ شده، سپس، ادرار روی آن دور ریخته وته نشین آن با مقدار كم ادرار باقی مانده در ته لوله حل شده و یك قطره از آن روی لام ریخته و با بزرگنمایی  X100 وX400 زیر میكروسكوپ بررسی می گردد. گاهی برای راحت تر دیدن گلبول ها و باكتری ها با متیلن بلو رنگ آمیزی می گردد.

باید، تمام لام با بزرگ نمایی كم دیده شود و توجه روی حضور كست ها، اریتروسیت، گلبول سفید، كریستال سیستین، ماكروفاژ، oval fat ، پارازیت ها ( تریكوموناس واژینالیس، تخم شیستوزومیا هماتوبیوم) است.

با قدرت بزرگنمایی زیاد، بیش تر، توجه روی شكل اریتروسیت ها (دیس مورفیك) باكتری  و قارچ است.


سلول ها


اریتروسیت : شكل اریتروسیت بیان گر نوع هماچوری است. در نوع گلومرولی اریتروسیت های دیس مورفیك به شكل و سیتوپلاسم نامنظم هستند، در حالی كه، در هماچوری با علت اورولوژیك اریتروسیت گرد با سیتوپلاسم یكنواخت و انتشار هموگلوبین یكنواخت و حاشیه ی آن صاف یا كمی مضرص(crenated)  است. بایستی اریتروسیت ها از قارچ و قطرات چربی افتراق داده شوند. قارچ ها حالت جوانه زدن دارند و چربی ها شدیدا نور را منعكس می كنند.

لكوسیت: لكوسیت ها با بزرگنمایی كم بررسی می شوند و برای تشخیص قطعی با بزرگ نمایی زیاد دیده می شوند. تعداد WBC در مردان به میزان 1-2/hpf و در خانم ها به میزان تا 5/hpf و در حاملگی حتی تا 10/hpf طبیعی می باشد. تعداد بیشتر آن ها پیوری نامیده می شود. شایع ترین علت آن عفونت ادراری است، ولی، در خانم ها می توانیم، به علت آلودگی ادرار با ترشحات واژن پیوری كاذب داشته باشیم. در این حالت اخیر WBC ها چروكیده و كوچك هستند. لكوسیت های تازه ی ادراری بزرگ تر و گرد و وزن مخصوص كمتر از 019/1 دارند و گرانول هایی در سیتوپلاسم آن هاوجود دارد كه درخشان و با حركات براونی هستند  (Glitter cells) .

سلول های اپیتلیال: در سدیمان ادراری دیده می شوند كه بیشتر در خانم ها با منشا قسمت تحتانی مجرا، تریگون و واژن است. در مردان ختنه نشده به علت تماس با پرپوس است. این سلول ها سنگ فرشی بزرگ با هسته ی مركزی كوچك حدود اندازه ی یك RBC  و سیتوپلاسم نامنظم دارند. این سلول ها اگر به تعداد فراوان دیده شوند، نشان گر آلودگی ادرار بوده وهیچ ارزش دیگری ندارند.


سلولهای ترانزیشنال: از اوروتلیوم مثانه وسیستم فوقانی منشا می گیرند. از اپیتلیال سل ها كوچكتر، باهسته ی بزرگ تر و با گرانول های واضح سیتوپلاسمی نزدیك هسته هستند. سلول های بدخیم ترانزیشنال اندازه ی هسته شان و مورفولوژی شان فرق كرده است كه به روش پاپانیكولا یا فلوسیتومتری قابل شناسایی هستند. سلول دیگر كه ممكن است، در ادرار دیده شود، سلول های توبول كلیوی می باشد. سلول های توبول كلیوی شیوع كمتری دارند و در مورد اهمیت آن ها اتفاق نظر موجود نیست.


 كستهای ادراری 


كست ادراری یك انعقاد پروتئینی در توبول های كلیوی است كه محتویات توبول ها درآن گیر می كنند و بر همین اساس تقسیم می گردد.Tamm-horsfall  پروتئینی است كه تولید كست می نماید كه دراصل ماتریكس سلول های توبولی می باشد.

كست هیالن: كستی فاقد هر گونه المان در داخل آن می باشد و تماما از پروتئین تام هاسفال تشكیل شده است و پس از ورزش، در معرض گرما قرار گرفتن فرد، پیلونفریت یا بیماری های مزمن كلیوی دیده می شود.

كست RBC : حاوی RBC می باشد و تشخیص هماچوری گلومرولی را مسجل می كند و اكثرا ثانویه به گلومرولونفریت است.

كست WBC: در گلومرولونفریت ها، پیلونفریت حاد و نفریت اینتراستیشیل حاد دیده می شود.

كست های گرانولر و واكسی(waxy): ناشی از دژنرسانس المان های سلولی ایجاد می شود و بر بیماری توبولی دلالت دارد.

كست fatty: در سندرم نفروتیك، لیپیدوری و هایپوتیروئیدیسم دیده می شود.


كریستال ها


دیدن كریستال در بیماران با سنگ ادراری مهم است و می تواند نشان گر نوع سنگ ادراری فرد باشد، به شرطی كه، هم زمان بیمار كولیك كلیوی داشته باشد. دیدن كریستال سیستین، استراویت و اسید اوریك همیشه پاتولوژیك هستند. كریستال اسید اوریك، سیستین و كلسیم اگزالات در ادرار اسیدی و كریستال فسفات كلسیم و تریپل فسفات ( استراویت) در ادرار قلیایی دیده می شوند. در اثر باقی ماندن ادرار در محیط اتاق كریستال های اگزالات كلسیم در آن ایجاد می شود كه اهمیت كلینیكی ندارد. كریستال ها را می توان از روی شكل شان شناسایی كرد. كریستال اگزالات به شكل دو هرم مربع القاعده كه از قاعده به هم چسبیده اند و كریستال استراویت مثل درب تابوت وكریستال سیستین به شكل حلقه 6 ضلعی بنزن و اسید اوریك به شكل كریستال های پهن با اشكال گوناگون می باشد.


باكتری


ادرار طبیعی فاقد باكتری است و دیدن باكتری در ادرار آلوده نشده نشان گر عفونت ادراری است. چون هر حجم hpf برابر1/20000 تا 1/50000  میلی لیتر است دیدن هر باكتری در hpf برابر 20000 تا 50000 باكتری در هر میلی لیتر است و دیدن 5 باكتری برابر 100000 كلونی در كشت ادرار است. باكتری های گرم منفی به صورت باسیل های گرم منفی، استرپتوكوك به صورت رشته ای از كوكسی گرم مثبت و استافیلوكوك به صورت دسته هایی از كوكسی گرم مثبت دیده می شود.


قارچ


شایع ترین قارچ سیستم ادراری كاندیدیا آلبیكنس است كه حالت جوانه زدن (budding hyphae) دارند. بیشتر در دیابت شیرین دیده می شوند و در خانم ها با عفونت واژینال مونولیایی نیز به صورت آلودگی ادرار موجود است.


پارازیت ها 


تریكوموناس واژینالیس یك عامل شایع واژینیت در خانم ها است كه گاهی در یورترای مردان نیز دیده می شود، این پارازیت به شكل سلول بزرگ با فلاژلی با حركات تند دیده می شود.


 

Reference:

1.  Glenn S.Gerber,MD.,CharlesB.Brender, MD.: Evaluation of the urologic patient : Campbell’s urology :Walsh, retik,Vougan, Wein : 8 th Ed . ,2002 . Vol.1 (83- 110 )

2.  Kaul J. Kreder, Jr , MD. Kichard D. williams, MD.: urologic laboratory

Examinatin:Smith’sGeneral Urology: Emil A. Tanagho E Jack w. Mac Aninch: 15 th Ed, 2000 (50-64 )

3.  Mc lanie S. Kim E Howard h. Corwin: urinalysis: diseases of the Kidney E Urinary .Tract: Robert W. Schrier: 7 th Ed. 2001.  Vol .1  (317-331 )
برچسب‌ها : ,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | سه شنبه 13 تیر 1391 - 13:43 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر