s

تست هاي هورموني

دسته بندی : هورمون شناسی,

» مختصری راجب به برخی از تست های بخش هورمون شناسی


تست هاي هورموني
در اين پست نحوه انجام برخي از تست هاي هورموني و همچنين هدف و محتواي كيت رو با هم بررسي مي كنيم،لازم به ذكره بگم كه امروزه كيت هاي زيادي تو بازار هستند و شيوه هاي انجام برخي هم كمي متفاوت شده و همين طور زمان بندي انجام مراحل تست ها و مقدار تست و مواد مصرفي .
ما در اينجا به طور كلي بررسي هر تست رو با توجه به يك نوع كيت ذكر مي كنيم .
فقط براي اطلاع از نحوه انجام آزمایش...

Anti ccp

مقدمه: آنتی بادی های Anti ccp ویژگی بسیار بالایی برای روماتوئید آرتریت به خصوص در شروع بیماری دارند . در تشخیص آرتریت روماتوئید خصوصاً در مراحل اولیه ارزشمند است این تست از اختصاصیت بسیار بالایی (97 % ) و حساسیت متوسط آرتریت روماتوئید برخوردار است . هنگامی که از Anti ccp و فاکتور روماتوئید (RF) به طور همزمان استفاده گردد اختصاصیت تا 99% افزایش می یابد.

روش : الایزا
محتویات کیت : 1- استانداردها 6 ویال    2- محلول wash 1 ویال       3- S.B 1 ویال
4- کنژوگه 1 ویال    5- سوسیترا 1 ویال    6- stop یک ویال   7- cutoff یک ویال   8- پلیت 96 تستی
8- کنترل مثبت یک ویال   9- کنترل منفی یک ویال
شرایط نگهداری محلولها : کیت را در دمای C 8-2 نگهداری کنید. تا تاریخ ثبت شده بر روی جعبه قابل مصرف می باشد.

آماده سازی محلولها :
1- محلول شستشو را به نسبت 1 به 50 با آب مقطر رقیق کنید. محلول آماده شده را تا 15 روز در یخچال قابل نگهداری و استفاده است .
2- رقیق سازی نمونه : 800 لاندا آب مقطر استریل + 200 لاندا S.B + 10 لاندا سرم بیمار

نمونه : سرم
لوازم مورد نیاز : سمپلر ( 10-100-200) لاندا – تایمر – آب مقطر استریل – کیت ccp
شرایط نگهداری سرم : در C 4 سانتی گراد تا 48 ساعت ماندگار است. برای ارسال یا نگهداری طولانی مدت در C 20- منجمد شود.

روش انجام آزمایش :
* کیت و محلول wash را یک ساعت قبل از شروع آزمایش در دمای اطاق قرار دهید*
1- 100 لاندا از استانداردها و سرم رقیق شده (serum Diluent) را داخل چاهک ها بریزید . 20-10 ثانیه تکان دهید. سپس به مدت 30 دقیقه در دمای اطاق انکوبه کنید.
2- سه بار با محلول wash شستشو دهید. 100 لاندا کنژوگه اضافه کنید مجدداً 30 دقیقه انکوبه کنید.3- سه بار با محلول wash مجدداً شستشو دهید . 100 لاندا TMB (سوبسترا بریزید ) 30 دقیقه در محیط تاریک و دمای اطاق انکوبه کنید.
4- 100 لاندا stopاضافه کنید درطول 450 نانومتر قرائت قرائت نمائید.
روش محاسبه: 15 < positive 15 > Negative

آزمایش:HBSAb

مقدمه: Anti-HBs پس ازبرطرف شدن هپاتیتB ظاهرمی شود. مسئول ایمنی بدن می باشد، ردیابی آنتی باد ضدآنتی ژن سطحی هپاتیتB دریک فرد واکسینه شده همراه با ایمنی محافظت کننده خواهدبود. وجود AntiH-Bs یک اندیکاتور مطلق ازبرطرف شدن هپاتیت یامحافظت ازعفونت درآینده نخواهدبود.

روش الایزا:
محتویات کیت:1- استاندارهای (100-10-0)  2- کنژوگه 1ویال  3-سوبسترا(B,A) هرکدام یک ویال 4- bloking ویال  5- محلولwash یک ویال

شرایط نگهداری محلولها: دردمای 8- 2 درجه سانتی گراد نگهداری شود. تا تاریخ نوشته شده برروی کیت قابل مصرف می باشد.

آماده سازی محلولها: محلولwash رابه نسبت 1به 50 باآب مقطر رقیق کنید.
لوازم موردنیاز: دستکش، تایمر، کیت HBsAb، سمپر50

نمونه : سرم
شرایط نگهداری سرم: 72 ساعت دریخچال، برای ارسال یامدت طولانی در20- منجمدشود(( قبل ازاستفاده یک ساعت دردمای اتاق قرار دهید))

روش انجام آزمایش:1- 50 لاندا ازاستانداردها و سرم به ترتیب(100-10-0) داخل چاهک ها بریزید . درادامه 50 لاندا کنژوگه نیز اضافه کنید 60 دقیقه دردمای اطاق انکوبه کنید.
2- 3بار بامحلولwash شسشتو دهید، 50لاندا سوبسترای A و50 لاندا سوبسترای B داخل همه چاهک هابریزید وسپس 10 دقیقه درمحیط تاریک انکوبه کنید.
3- 50لانداBloking اضافه کنید درطول موج 450 نانومتر قرائت کنید.
روش محاسبه: positire>12
Negative<8
محدوده مرجع: منفی برای افراد واکسیناسیون نشده ولی درافرادی که واکسیناسیون شده اند ممکن است مثبت باشد.آزمایش:HCV

مقدمه: ویروس هپاتیت C یک ویروس پوشش دار باRNA تک رشته ای است که سبب بیماری می شود معمولاً سیرآهسته وپیشرونده داشته وغالباً بدون علامت است. حدود 30تا40 درصدبیماران بهبود می یابند .هرچند بیماری می تواند خودمحدود شونده باشد. ولی عوارض مزمن درطولانی مدت به خوبی شناخته شده اند. در20تا30 درصدازبیمارانی که بیشتراز20 سال به عفونت مزمن مبتلا بوده اند . سیروز حاصل می شود.تستهای آنتی بادی 4تا10 هفته پس از مواجهه با HCV مثبت می شوند.
عفونتهای مزمنHCV،HIV سیرعفونتHCV راتسریع کرده وبه نظر می آیدخطر ایجاد سیروز راافزایش می دهد.

روش: الایزا
محتویات کیت: 1- کنترل مثبت1 ویال 2- کنترل منفی1ویال 3- 1SerumDiluentویال 4- محلولwash 1ویال  5- کنژوگه1ویال 6- سوبسترای B,A هرکدام 1ویال  7- blocking soulotion
8 - پلیت 96 تستی

شرایط نگهداری کیت: کیت دردمای 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری شودو تا تاریخ نوشته شده برروی کیت قابل استفاده است.

3-آماده سازی محلولها: محلول wash رابه نسبت 1به19 باآب مقطر رقیق کنید.
لوازم موردنیاز : آزمایش: دستکش، سمپلر100، سمپلر10، سمپلر50، کیت HCV
، کاغذ نمگیر، محلول wash

نمونه: سرم
شرایط نگهداری نمونه: تا48 ساعت در4درجه سانتیگراد قابل نگهداری است،
برای مدت طولانی و یا ارسال در20- منجمد شود.کیت را حتماً یک ساعت قبل
ازشروع کاردردمای اطاق قراردهید.

روش انجام آزمایش:1- 100 لاندا کنترل مثبت -منفی SerumDiluentداخل
چاهک بریزید.
2- 10لاندا ازسرم بیمار داخل چاهک محتویSerumDiluent اضافه کنید20-10
10 ثانیهmix کنید.
3- بعداز30 دقیقه 5بار بامحلول wash شستشو داده سپس100لاندا کنژوگه
اضافه کنید30دقیقه دردمای اطاق انکوبه کنید.
4- بعداز30دقیقه مجدداً شستشو دهید 50 لاندا سوبسترایAو50
لانداسوبسترای B اضافه کنید.
به مدت10دقیقه درمحیط تاریک ودمای اطاق قرار دهید.
5- پس از50لانداsolution Bloking اضافه کنید تا30 دقیقه فرصت دارید، بالایزاریدر درطول موج 450 نانومتر بخوانید.

روش محاسبه: 1/0+ OD کنترل منفی= Cutoff
Cutoff> Negativ Cutoffs< positire
محدوده مرجع: منفی ، نتایج باید به صورت سینگال به Cutoff گزارش شود.
محدودیتها: مواردی که همراه بانتایج مثبت کاذب می باشند، عبارتند ازحاملگی،
واکسیناسیون اخیر علیه ویروس آنفلوانزا.

ANA يا FANA

مقدمه: ANAجزو مشخصه های بیماری لوپوس ارتیماتوی سیستمیک(SLE)
وسایربیماریهای سیستمیک وابسته است . که درحال حاضرتحت عنوان بیماریهای بافت همبند خوانده می شوند.

ANA ازحساسیت بالایی برای(SLE) برخورداراست .درصورتیکه که تیترANA بالاتریامساوی 1:160 باشدآزمایشات وبررسی بیشتری باید انجام پذیرد.آزمایشات ثانویه برای اثبات وتشخیص شاملanti dna  آنتی بادی ایست(sm)می باشند.

هدف: بهترین تست غربالگری برای SLE اندازه گیری ANA به روش ایمونوفلوئور سانس غیرمستقیم می باشد.
بیماریهای دیگر غیراز SLE شامل التهابهای مزمن، بیماریهای عفونی و برخی ازداروها نیز باعث بالارفتن عیار ANA می گردند.

روش: الایزا
نمونه : سرم
طریقه نگهداری: نمونه را می توان درحرارت 4درجه سانتیگراد یا20- درجه سانتی گراد به مدت 72 ساعت بدون انجام فریزر ذوب نگهداری نمود. برای مدت طولانی تر در70- درجه سانتیگرادنگهداری کنید.

مقادیربحرانی: تیتر بیشتر یامساوی 320: 1 بااختصاصیت 97% برای SLE یا یک اختلال مرتبط باآن همراه است.
مصرف داروهایی مثل پنی سیلین، تتراسایکلین، استرپتومایسین ممکن است باعث مثبت شدن ANA شوند، مصرف استروئید ها ممکن است موجب نتایج منفی کاذب شود.

محتویات داخل کیت:
1-محلول washویال 2- cutoff ویال 3- کنترل مثبت1ویال 4- کنترل منفی 1ویال 5- کنژوگه 1ویال سوبسترا(TMB 1ویال)  7- STOP 1ویال  8- S.B ویال

 شرایط نگهداری 8-2 درجه سانتی گراد..

 آماده سازی محلولها: به نسبت 1به 50 رقیق می کنیم قیدشده است مثلاً m50 4- لوازم موردنیاز: سمپلر 1000 سمپلر200 سمپلر 100 کیت ANA تایمر.

روش انجام آزمایش:
ابتدا 800 لاندا آب مقطر+ 200 لانداSB+ 10 لاندا نمونه مریض
1-100- لاندا از cutoff -100 لانداکنترل منفی -100 لاندا کنترل مثبت 100 لاندا نمونه رقیق شده مریض رابه ترتیب داخل چاهک ها بریزید 20-10 ثانیه به آرامی تکان دهید 30 دقیقه دردمای محیط قرار دهید.
2- محتویات داخل چا هک ها رادوربریزید 3باربامحلول wash شستشو دهید. 100 لاندا کنژوگه اضافه کنید30 دقیقه دردمای انکوبه نمائید.
4- بعد از30 دقیقه محتویات داخل چاهک راتخلیه کنید 3بارمجدداً بامحلول wash شستشو دهید بعدازاینکه چا هک ها باکاغذ نمگیر کاملاً خشک شد100 لانداسوبسترا(TMB) داخا هرچاهک بریزید 30 دقیقه درمحیط تاریک ودمای اطاق انکوبه نمائید.
5- بعداز30 دقیقه 100 لاندا stop اضافه کنید 5دقیقه انکوبه کنید تا 30 دقیقه فرصت دارید درطول موج 450 بخوانید.

روش محاسبه:   oDcutoff/oDsample= جواب مریض
 
NegaHers=1<

Positive>1
محدوده مرجع: منفی

آزمایش: DNA
مترادف: آنتی بادی ضد DNA دورشته ای-- DNA Anti-ds-
DNAantiDOdy: n-DNA

خلاصه: اتوآنتی بادیهایIgGبرعلیهDNAدورشته ای مشخصات درافرادمبتلا به لوپوس ارتیماتوی سیستمیک (SLE) یافت شده و فقط بندرت درسایر بیماریهای بافت همبندی مشاهده می گردند.
هدف: به عنوان تست تائیدی بیماری SLE.

روش: Elisa
نمونه: سرم
طریق نگهداری: نمونه بایدهرچه سریع تر داخل یخچال قراگیرد نمونه رابه مت 72 ساعت دریخچال 4درجه سانتی گراد وبه مدت طولانی در20- درجه سانتی گرادیاسردترنگهداری نمود.

محدوه مرجع: بستگی به روش ونوع کیت مصرفی دارد.
درافرادطبیعی سطح آنتی بادی پایین بوده ویااینکه هیچگونه آنتی بادی ردیابی نمی گردد.
مقادیربحرانی: هرچه مقادیربالاتر باشد برای بیماریSLE فعال، اختصاصی ترخواهدبود.

محدودیت: مواردمثبت کاذب درواردی که ازسوبسترای cvitnidialuciliaeاستفاده شده وآنتی بادی برعلیع هیستون ها وجوددارد. مشاهده گردیده است درسایربیماریهای اتوایمیون هپاتیت مزمن – منونوکلئوزعفونی وسیروز صفراوی هم ممکن است مشاهذه شود.

تداخلات دارویی:هیدرآلازین وپروکائین آمید به ندرت ممکن است تیتر AntiDNA رابالاببرند.

محتویات: 1- استانداردها(6ویال) 2- کنژوگه ویال3 - STOP ویال 4- سوبسترای ویال 5- wash ویال 6- cutoff ویال 7- کنترل مثبت اویال 8- کنترل منفی ویال 9- S.B1ویال(SampleBuffer)

نگهداری محلولها: در8-2درجه سانتی گراد نگهداری شوند.

آماده سازی محلولها: 1- محلول wash به نسبت 1به 50 باآب مقطر رقیق شود.

روش انجام آزمایش: ((کیت راحتماً یک ساعت قبل ازمصرف به دمای محیط برسانید))

وسایل موردنیاز: سمپلر100-200 و1000تایمر، کیت DNA
ابتدا 800 لاندا آب مقطر استریل +200 لانداS.B+10لانداسرم= serumDilnent 1- 100لاندا ازاستاندارد و100 لاندا ازسرم رابه ترتیب داخل چاهک بریزید30 دقیقه دردمای اطاق انکوبه کنید.
2-محتویات چاهک ها راتخلیه کنید3بار شستشودهید خوب خشک کنید 100 لاندا کنژوگه داخل هرچاهک بریزید مجدداً30 دقیقه دردمای اطاق ومحیط قراردهید.
3- برای بارسوم محتویات چاهک ها راتخلیه کنید سه بارشستشو دهید. 100 لاندا سوبسترا اضافه کنید30دقیقه دردمای اطاق ومحیط تاریک انکوبه کنید.
4- 100لانداstop بریزید5دقیقه انکوبه کنیدسپس درطول موج 450 نانومتر بخوانید.

محاسبه:
Positir>35
Negative< 35


آزمایش: 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون  ,  17ohp


مقدمه: 17-OHP که توسط قشرفوق کلیه، تخمدان ها، بیضه ها وجفت تولید می شود، یک پیش نیاز کورتیزول بوده وبطور مشخص درمبتلایان به هیپرپلازی مادرزادی آدرنال(CAH) که بیماری اتوزومال مغلوب بوده ودرآن فقدان کورتیزول منجربه هیپرپلازی فوق کلیه القاء شده توسطACTH می شود بالا می رود.

هدف: تشخیص CAH وآگاهی ازکافی بودن کورتیزول درمانی جایگزین دراین بیماران، غربالگری نوزادان ازجهتCAH ، بررسی تومورهای خاص فوق کلیه یاتخمدان که ممکن است فعالیت اندوکربن داشته باشند.

نمونه: سرم، پلاسما، خون کامل.

زمان نمونه گیری: در نوزادان روز دوم یا سوم تولدانجام شود، سطح خونی درصبح دارای بالاترین مقدار می باشد.

طریقه نگهداری: سرم یاپلاسما درعرض 4ساعت جداشود، سرم یاپلاسما برای4روز در4 درجه سانتی گراد پایدارمی باشد.

روش : ELISA 1(الایزا)

دربیماران مشکوک به CAH درصورتی که نتیجه تست غربالگری برای17-OHP مثبت باشد می بایست توسط یکی ازدوروش زیرتاییدشود.
1- یک جواب دیگرخون کامل یاسرم ازجهت سنجش17-OHP
2- یک تست مولکولی ازجهت شایعترین موتاسیون های درگیرکننده ژن21هیدروکسیلاز

محتویات کیت: 1 -استاندارد7ویال  2-کنژوگه 1ویال  3-سبوسترای1ویال (TMB)  ،
  4-wash1ویال  STOP-5ویال

نگهداری کیت: در8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

روش انجام آزمایش:
وسایل موردنیاز: سمپلر25- سمپلر200دستکش، تایمر
روش ساخت محلولها: محتویات ویال wash رابه نسبت 1به 20 باآب مقطر
رقیق کنید.
((کیت رایک ساعت قبل ازشروع کاردردمای محیط قراردهید))
1-25 لاندا ازکنترل ها، 25لاندا ازسرم بیمار راداخل چاهک هابریزید،200 لاندا کنژوگه به هرچاهک اضافه کنید60 دقیقه انکوبه کنید.
2- سه بارمحلول رابا wash شستشو دهید،100 لاندا سوبسترای TMB داخل چاهک بریزید. 30 دقیقه دردمای اتاق وجای خنک قراردهید.
3- 100 لاندا STOP اضافه کنید درطول موج 450 بخوانید
(رنج نرمال: 8/0 -1/0)

سرولوپلاسمین
مقدمه: سرولوپلاسمین یک واکنش دهنده فازحاد وپروتئین متصل شونده به مس می باشد که درکبد ساخته می شود. کاهش ساخت سرولوپلاسمین سبب رسوب بیش ازحدمس درکبد ،مغز، قرنیه، کلیه واعضاء دیگرمی گردد. تشخیص این بیماری براساس سرولوپلاسمین حون کاهش مس خون افزایش مس ادرار به همراه تستهای مختل کبدی صورت می پذیرد.

کاربرد: دربیشتر از75% ازبیماران مبتلا به بیماری ویلسون میزان سرولوپلاسمین کاهش می یابد.
این بیماری نیازبه بررسی کامل شرح حال، یافته های فیزیکی ، آزمایشات متعدد بررسی سابقه فامیلی دارد.

آمادگی بیمار:بیمارباید ناشتا باشد.
نمونه: سرم یاپلاسما
محتویات: 1-بافر1ویال 2- کنترل 1ویال 3- آنتی سرم 1ویال

نگهداری محلولها: 8-2 درجه سانتیگراد
وسایل موردنیاز: سمپلریخچال، کووت، ساچمه، کیت سرولوپلاسمین کیت راحتماً یک ساعت قبل ازمصرف دردمای اطاق قراردهید.

روش آزمایش:
1-ابتداسرم رابه نسبت1به11رقیق کنید.
(لانداsampleDiluent400 لاندا+40 sample)
2- ساچمه راداخل کووت قرارداده 20لاندا ازنمونه رقیق شده رابه کووت اضافه کنید.
کووت راداخل چمبردستگاه قراردهید سپس سمپرراطوری تنظیم کنید(dd) که 400 لاندا بافر40 لاندا آنتی سرم بردارد. محلول فوق را اضافه نمائید . بعداز 3دقیقه دستگاه جواب رابه شما می دهد.
جواب براساس mg/dl است مثلاً برای 19 سال به بالا mg/dl45- 30 است.

آزمایش C3:
مقدمه: C3 درکبدساخته شده ودرحدود 70 درصد تمامی پروتئین ها رادرسیستم کمپلمان تشکیل می دهد C3 نقش مرکزی درفعال سازی مسیرهای آلترناتیووکلاسیک دارا است که این سبب شده بیماران مبتلا به کمبود C3 درمعرض خطرعفونت های شدید یا میکروارگانیسم های کپسولدار مانند استرپتوکوک پنومونیه، هموفیلی ، آنفلوانزا قرارگیرند.

کاهش سطح C3 همچنین دراورمی، بیماریهای مزمن کبدی، بی اشتهایی عصبی نیزمشاهده شده است.
سطح غیرقابل ردیابی از C3درکمبودهای مادرزادی مشاهده می گردد.
هدف: اندازه گیری کمیC3 برای شناخت افرادی که دارای کمبود مادرزادی هستند.

نمونه: سرم
طریق نگهداری: 15 تا30 دقیقه صبر کنید تادرحرارت اتاق لخته تشکیل گردد سپس 30تا60 دقیقه نمونه رادر4 درجه سانتی گراد قراردهید. نمونه رادر4 درجه سانتیگراد سانتیریفوژ نموده وسرم رادرصورتی که قراراست نگهداری کنید در70- درجه سانتی گراد فریز نمایید.

محدوده مرجع: درنمونه سرم تازه mgldl 170- 8-
روش: نفلومتری
محدودیت ها: ازآنجایی که هم جزء فعالC3وهم جزء غیرفعال آن سنجیده می شود. بنابراین سطح اندازه گیری شدهC3باروش نفلومتری ممکن است کاملاً واقعی نباشد.

محتویات: 1-کنترل 2- آنتی سرم 3- بافر
نگهداری کیت: در8-2 درجه سانتی گرادنگهداری می شود.

روش انجام آزمایش: کیت رایک ساعت قبل از شروع آزمایش دردمای اتاق قراردهید، تاتاریخ ذکرشده روی کیت قابل مصرف است .
وسایل موردنیاز: سمپلردیجیتال، دستکش، کووت، ساچمه
1-ابتدا نمونه رابه نسبت 1به 11 رقیق می کنیم .
(400لاندا sampleDil   + لاندا40 sample)
2- یک ساچمه داخل کووت قرارداده 40 لاندا ازنمونه رقیق شده راداخل کووت بریزید.
3- کووت راداخل دستگاه گذاشته باسمپلر دیجیتال همزمان 400 لاندابافر و40 لاندا آنتی سرم بردارید. همزمان داخل کووت بریزید. جواب رااز دستگاه قرائت کنید.
روش محاسبه: عددبدست آمده رادر100 ضرب کنید.

آزمایش: C4
مقدمه: C4 دارای 3 زیرواحد آلفا، بتا، گاما است . اجزاء فعال آن شامل C4a( آنافیلاتوکسین)و C4b است . التهاب عصبی همراه بافعال شدن کمپلمان به طورجدی درپاتوژنز آلزایمر مطرح است .
تعدادی ازبیماریهای پوستی نیز همراه باکمبود نسبی وکامل C4 می باشند.

هدف: سنجش کمی C4 برای شناسایی افرادمبتلا به کمبودمادرزادی ویا بیماری های اتوایمیون مانند لوپوس ارتیماتوی سیستمیک ، آرتریت روماتوئید، هپاتیت مزمن، کمپلکس ایمنی وآنژیودام ارثی مورداستفاده قرارمی گیرد. C4 ممکن است درکم خونی های ایتویمیون همولیتیک افزایش یابد.

نمونه: سرم
طریقه نگهداری: نمونه را 30-15 دقیقه درحرارت اتاق قرارداده وسپس 60-30 دقیقه دریخچال 4درجه قراردهید. پس ازجداکردن سرم آنرادر70- درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

محدوده مرجع: mg/dl 51-18
روش : نفلومتری
محتویات کیت: 1- کنترل 1ویال 2- آنتی سرم3- بافر1ویال
نگهداری محلول وکیت: کیت حاوی محلولها رادر8-2 درجه سانتی گرادنگهداری کنید تاتاریخ روی کیت قابل مصرف است.
وسایل موردنیاز: سمپلر دیجیتال، کووت، ساچمه، نوک سمپلر1000
(( کیت راحتماً نیم ساعت قبل ازشروع کاردمای اطاق قراردهید))

روش انجام آزمایش:
1-سرم بیمار رابه نسبت 1به 11 رقیق کنید
(400لاندا sampleDiluent  +لاندا40 mlsample mix کنید.)
2-یک ساچمه داخل کووت قراردهید و40 لاندا ازنمونه رقیق شده راداخل کووت بریزید.
3- کووت راداخل دستگاه قراردهید باسمپلر دیجیتال که قبلارویdd)mod) تنظیم شده 400 لاندا بافر و40 لاندا آنتی سرم بردارید به کووت اضافه کنید . بعد از30 دقیقه جواب راازدستگاه بخوانید.
محاسبه: عددبه دست آمده رادرعدد 100 ضرب کنید.

آزمایش: Ferritin
مقدمه: ازاین آزمایش برای کمک به تشخیص کم خونی فقرآهن استفاده می شود بطوریکه سطح مرزتعیین سرم متناسب باذخیره آهن بدن بوده است. وبیانگر ذخایر آهن درسلولهاست. قابل اعتمادترین اندیکاتور جهت تخمین ذخائر آهن توتال بدن است.

روش:ELFA
محتویات کیت: 1- استریپ 60عدد 2- SPR عدد60  3- استاندارد 2ویال 4- کنترل 1ویال 5- محلول رقیق کننده 1ویال

شرایط نگهداری کیت: کیت رادردمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری کنید، تا تاریخ انقضای روی کیت قابل مصرف است .
آماده سازی محلولها:استاندارهاوکنترلها را20 دقیقه قبل ازمصرف بامیزان مشخصی ازآب مقطر که برروی ویال درج شده است حل نمائید.

لوازم موردنیاز: سمپلر100، کیتferritin، دستکش...

نمونه: سرم
روش انجام آزمایش: برای هربیمار (نمونه) یک استریپ داخل شیارTray قراردهید. به تعداد استریپ ها SPR درجایگاه مخصوص بگذارید به میزان 100 لاندا ازسرم بیمار داخل اولین خانه استریپ بریزید. پس ازواردکردن شماره مریض دستگاه را استارت کنید.

محاسبات: اگرجوابی که دستگاه به ما می دهد کمتراز1200 بود واردمی کنیم امااگرجواب بیشتر از1200 بود بایدنمونه رارقیق کنیممثال: به نسبت 1به5 باید 200 لاندا ازمحلول رقیق کنید(R1) داخل کیت بردارید و40 لاندا ازنمونه مریض رابه آن اضافه کنید پس MIX نمائید.ومانند روش فوق نمونه رابه دستگاه دهید. ازگزینهDilotion وارد شوید عدد5 راانتخاب کنید پس start کنید.

محدوده مرجع: بستگی به سن دارد. فرتیین درزنان پس ازیائسگی افزایش می یابد.
مقادیربحرانی: درافرادی که فرتین سرم آنها کمتراز50mg/ml باشد بیماری جدی دستگاه گوارش گزارش شده است، درنتیجه درچنین بیمارانی آزمایشات آندوسکوپیک باید بااحتیاط انجام گیرد.برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | چهارشنبه 20 آذر 1392 - 06:47 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر